Zpráva o činnosti školské rady v roce 2007

Zobrazeno: 1410

Školská rada při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení:

PaedDr. Martina Matějková
Ing. Čeněk Jůzl
Bc. Jiří Vondráček
Václav Havelka
Miroslava Michalová
Ing. Jindřich Pešek
Ing. Hana Kopicová
Ing. Bohuslav Musil
Ing. Zdeňka Králíčková

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl jmenován radou kraje dne 4.4.2007 Bc. Jiří Vondráček.

Školská rada měla během uplynulého období 2 zasedání: 4.4. a 11.10.2007.

Školská rada projednala a schválila tyto materiály:

  • Zpráva o činnosti ŠR za uplynulé období

  • Hospodaření školy za účetní období 2006

  • Finanční plán na rok 2007

  • Dodatek č.2 ke školnímu řádu

  • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007


Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady s Plánem činnosti na školní rok 2007/2008.


4.4.2008 Ing. Zdeňka Králíčková                      předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev