Zkoušky z dílčích kvalifikací

Zobrazeno: 1452

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006) umožňuje dospělým lidem získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Pomůže to lidem, kteří nepracují v oboru, který vystudovali, v praxi se naučili dělat něco jiného, ale když se zajímají o dané pracovní místo, chybí jim doklad o odpovídajícím vzdělání.

Základním prvkem nového systému jsou tzv. dílčí kvalifikace. Jde o způsobilost k vykonávání pouze části určitého povolání, tj. určité pracovní činnosti nebo několika pracovních činností, které ale dávají možnost profesního uplatnění.

 

Naše škola získala autorizaci pro zkoušky prokázání dovedností a znalostí z dílčích kvalifikací oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník.

  

Zkoušek se zúčastnila Alžběta Janečková, Jana Bakešová a Jana Gryčová.  Podle jejich slov se na zkoušky připravovaly několik měsíců a díky tomu je úspěšně zvládly.

 

 

Průběh zkoušek

.

První den zkouška trvala 2 hodiny a měla teoretický charakter.  Účastnice si vylosovaly téma zkoušky nanormovaly vylosované sestavy pokrmů na stanovený počet porcí, sestavily žádanky ( příjemky potravin), vyhotovily kalkulační list na vylosované pokrmy, sestavily menu k slavnostní příležitosti (do menu použily vylosované pokrmy ) a vyhotovily kalkulaci ceny pokrmů v menu.

      

 

  

      

Ukázky z prvního dne

 

 

Druhý den zkouška trvala 4 hodiny. V této době každá účastnice připravila potřebné suroviny na vylosované pokrmy dle nanormování a zhotovila 2 teplé pokrmy, 1 pokrm z polotovarů, restaurační moučník a teplý nápoj. Po celou dobu přípravy bylo sledováno správné nakládání  s inventářem, dodržování technologických postupů, časové posloupnosti, hygienických, ekologických a bezpečnostních předpisů a uplatňování  postupů založených na principu HACCP.

 

                              

         

 Příprava pokrmů

 

Zhotovené pokrmy byly předloženy zkušební komisi a účastnice slovně popsaly postup přípravy. Při hodnocení hotového pokrmu byla provedena ochutnávka, byly posouzeny požadované typické vlastnosti a pokrmy byly senzoricky hodnoceny.

 

      

                         

Prezentace pokrmů

.

Úspěšné absolventky získaly osvědčení s celostátní platností. Dále chtějí absolvovat další dvě dílčí kvalifikace a následně složit závěrečnou zkoušku v oboru kuchař.

.

Ing. Eva Forgáčová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev