Složení zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky v roce 2011

třída Č3. třída C3.Č třída K3. třída K3.P   V Havlíčkově Brodě dne 30. 3. 2011                                    Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

Informace pro žáky 3. roč. oborů vzdělání s výučním listem - rok 2011

Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Tato samostatná odborná práce bude vypracována v rámci předmětu "Odborný výcvik".  Učitelé odborného výcviku práce žáků vedou, kontrolují a hodnotí. Konzultační hodiny učitelek odborného výcviku jsou vždy ve středu v době od 14:00 do 15:30 hodin. Téma práce si každý žák vylosuje. Vytištěnou a svázanou samostatnou odbornou práci odevzdají žáci učitelkám odborného výcviku nejpozději do 20. dubna 2011. Přehled losování témat samostatných odborných prací po oborech ve školním roce 2010/2011 Obor vzdělání Cukrář - výroba:
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev