Zápis č. 7 z jednání školské rady dne 15. října 2008

Zobrazeno: 1380

Přítomni:

 • Ing. Zdeňka Králíčková
 • Ing. Bohuslav Musil
 • Ing. Čeněk Jůzl
 • PaedDr. Martina Matějková
 • Ing. Jindřich Pešek
 • Ing. Hana Kopcová
 • Bc. Jiří Vondráček

Omluveni: Miroslava Michalová, Václav Havelka

Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

Program jednání:
 • Uvítání členů školské rady
 • Seznámí s Plánem činnosti školy
 • Projednání a schválení těchto materiálů:
  1. školní řád
  2. výroční zpráva
 • Diskuse
 • Závěr


 1. Jednání zahájila předsedkyně Školské rady Ing. Zdeňka Králíčková, uvítala všechny přítomné členy. Zároveň všem poděkovala za spolupráci a vstřícné jednání.

 1. Školská rada byla seznámena s Plánem činnosti školy na školní rok 2008-2009.
  Dotazy zodpověděl ředitel školy Mgr. Jiří Forman.

 1. Byly projednány a hlasy všech přítomných členů schváleny tyto materiály:

  • Školní řád
  • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008.
 1. Diskuse probíhala k jednotlivým bodům jednání. Byl dán podnět, aby vedení školy požádalo město o finanční příspěvek k vydání almanachu k 100.výročí obchodní akademie.

 2. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR se stavebními úpravami školy a

  s výstavbou informačního centra.

 3. Na závěr jednání poděkoval ředitel školy členům školské rady za spolupráci, protože

  končí funkční období a budou nové volby do ŠR.


V Havlíčkově Brodě 22. října 2008

Ing. Zdeňka Králíčková                                                           Zapsala: Ing. Hana Kopicová

předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev