Zápis č. 6 z jednání Školské rady ze dne 8. června 2011

Zobrazeno: 1510

Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Jaroslava Ročňová, Marie Bohuslavová, Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová 

 

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Bc. Jitka Mikésková, Radomíra Kvášová


Host:

Mgr. Jiří Forman – ředitel školy
 
 
Program jednání:
 
 1. Uvítání členů školské rady

 2. Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

 3. Projednání a schválení Rozpisu příspěvku na úhradu přímých a provozních výdajů  (rozpočtu) na rok 2011

 4. Diskuse:

  • byla k výše uvedeným dokumentům

  • školská rada jednomyslně schválila rozbor hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 a projednala rozpočet na rok 2011 
  •  
  • ředitel školy seznámil přítomné s přijímacím řízením na školní rok 2011/2012, v souvislosti s tím jsme mluvili  úvazcích na nový školní rok a personálních změnách, ke kterým dojde od září 2011

  • dále jsme diskutovali o letošní státní maturitní zkoušce

  • na závěr jsme projednali investiční akci - rekonstrukce oplocení areálu Bratříků, na kterou byla vypsána veřejná zakázka; rekonstrukci provede firma Stavointerier, s.r.o.

     5.  Jednání ukončila předsedkyně ŠR

      

Ing. Hana Kopicová
předsedkyně ŠR

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev