Zápis č. 6 z jednání Školské rady dne 2. dubna 2008

Zobrazeno: 1524

Přítomni:
Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Čeněk Jůzl,
PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka

Omluveni:
Bc. Jiří Vondráček, Miroslava Michalová, Ing. Hana Kopicová,

Host:
Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

Program jednání:
 • Uvítání členů školské rady

 • Zpráva o činnosti školské rady za uplynulé období

 • Projednání těchto materiálů:

  1. hospodaření školy za účetní období roku 2007

  2. finanční plán na rok 2008

 • Diskuse
 • Závěr
 1. Jednání zahájila předsedkyně Školské rady Ing. Zdeňka Králíčková, uvítala všechny přítomné členy a nepřítomné omluvila.

 1. Jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele o výsledcích své činnosti. Proto byla projednána a všemi hlasy schválena Zpráva o činnosti ŠR uplynulé období.

 1. Byly projednány tyto materiály:

  • Zpráva o finančním hospodaření školy v roce 2007.
  • Finanční plán na rok 2008.
  • Dotazy zodpověděl ředitel školy Mgr. Jiří Forman.
 1. Diskuse probíhala k jednotlivým bodům jednání.

 2. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR s přijímacím řízením na další školní rok, s počtem žáků, kteří budou přijati do studijních, učebních i nástavbových oborů. Dále přítomné seznámil s přestavbou školy, která začne v dubnu letošního roku na pracovišti Bratříků.

 3. Závěr


V Havlíčkově Brodě 2. dubna 2008

Ing. Zdeňka Králíčková  předsedkyně ŠR                    Zapsal: Ing. Bohuslav Musil

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev