Zápis č. 5 z jednání Školské rady ze dne 14. října 2010

Zobrazeno: 1458

Přítomni:  

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová

                       
Hosté:

Mgr. Jiří Forman – ředitel školy
                       
 
Program jednání:
 
  1. Uvítání členů školské rady.

  2. Byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010.

  3. Byl projednán a schválen Školní řád na školní rok 2010/2011.

  4. Členové ŠR byli seznámeni s Plánem práce na školní rok 2010/2011.

  5. Ředitel školy informoval přítomné o aktuální situaci ve škole.

  6. Diskuse – se konala k jednotlivým bodům jednání.

 
 
Ing. Hana Kopicová
předsedkyně ŠR

 

 

 

 

 

     
 
 
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev