Zápis č. 5 z jednání školské rady dne 11. října 2007

Zobrazeno: 1464Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová
Omluveni:
PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Miroslava Michalová
Host:
Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

Program jednání:
 • Uvítání nového člena školské rady Bc. Jiřího Vondráčka

 • Seznámení s Plánem činnosti školy

 • Projednání a schválení:

  1.  Dodatku č. 2 ke školnímu řádu
  2. Výroční zprávy
 • Diskuse
 • Závěr
 1. Jednání zahájila předsedkyně Školské rady Ing. Zdeňka Králíčková, uvítala všechny přítomné členy a nepřítomné omluvila. Zároveň představila a přivítala nového člena školské rady Bc. Jiřího Vondráčka.
 1. Školská rada byla seznámena s Plánem činnosti školy na školní rok 2007-2008. Dotazy zodpověděl ředitel školy Mgr. Jiří Forman.

 1. Byly projednány a hlasy všech přítomných členů schváleny tyto materiály:

  • Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vydanému dne 1. září 2005. Změny jsou především v části II kapitole 1 Průběh vzdělávání, v části II kapitole 3 Chování žáků ve škole a v části II kapitole 5 Organizace odborného výcviku.
  • Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007.
 1. Diskuse probíhala k jednotlivým bodům jednání.

 1. Závěr

V Havlíčkově Brodě 14. října 2007             Ing. Zdeňka Králíčková  předsedkyně ŠR

Zapsala: Ing. Hana Kopicová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev