Zápis č. 4 z jednání Školské rady ze dne 15. června 2010

Zobrazeno: 1451

Přítomni:

Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová,
Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová


Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Marie Bohuslavová


Hosté:

Mgr. Jiří Forman – ředitel školy
Ing. Radka Svatošová - zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

 


Program jednání:
 • Uvítání členů Školské rady

 • Zhodnocení realizace ŠVP ve školním roce 2009/2010

 • Projednání a schválení materiálů:
  -  Rozbor hospodaření školy za rok 2009
  -  Rozpočet na rok 2010

 • Ředitel školy seznámil přítomné s výsledky přijímacího řízení
  na školní rok 2010/2011 a aktuálními problémy školy

 • Diskuse – proběhla k jednotlivým bodům jednání

 


Ing. Hana Kopcová
předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev