Zápis č. 3 z jednání Školské rady ze dne 14. října 2009

Zobrazeno: 1477

Přítomni:

Bc. Jiří Vondráček, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová,

Ing. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil


Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl

Host:
Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

Program jednání:
  • Uvítání členů Školské rady.

  • Byl projednán Plán práce školy na rok 2009/2010.

  • Byl schválen dodatek č. 1 ke Školnímu řádu.

  • Dále byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

  • Diskuse – byla vedena k jednotlivým bodům programu.


V Havlíčkově Brodě 14. října 2009           Ing. Hana Kopcová  předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev