Zápis č. 2 z jednání Školské rady ze dne 18. června 2009

Zobrazeno: 1480

Přítomni:
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová

Omluven:
Bc. Jiří Vondráček

Hosté:
Mgr. Jiří Forman, Ing. Radka Svatošová

Program jednání:
 
  • Uvítání členů školské rady
  • ŠR schválila rozbor hospodaření za účetní období 2008
  • Projednala rozpočet na rok 2009

  • Školská rada neměla připomínky k pojetí a obsahu ŠVP oboru vzdělávání Obchodní akademie, Hotelnictví, Ekonomické lyceum, Kuchař-číšník, Prodavač-výroba lahůdek, Cukrář. Podle těchto ŠVP se bude ve škole vyučovat od 1. září 2009
  • Byla rozebrána aktuální situace po přijímacím řízení na školní rok 2009/2010
  • Diskuse – byla vedena k jednotlivým bodům programu

Ing. Hana Kopicová    předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev