Zápis č. 1 z jednání Školské rady dne 16.1 2006

Zobrazeno: 1418

 Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová,

                Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová,

                Václav Havelka

Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád
 
Program jednání:
 

·        Představení členů školské rady

·        Ustanovení školského zákona o školské radě          

·        Volba předsedy ŠR

.        Schválení jednacího řádu ŠR

·        Školní řád

·        Koncepce školy

·        Pravidla pro hodnocení žáků

·        Diskuse

 

1.      Jednání zahájil Mgr. Jiří Forman, ředitel školy, a seznámil přítomné členy s ustanoveními školského zákona o školské radě.

2.      Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Zdeňka Králíčková.

3.      Jednací řád byl schválen s drobnými úpravami všemi hlasy.

4.      Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady se školním řádem, pravidly pro   hodnocení žáků  a s koncepcí školy. Všichni členové obdrželi tyto materiály k prostudování, aby o nich mohla ŠR rozhodnout do 1 měsíce po předložení.

5.      Příští zasedání školské rady se  koná 15. února 2006 v 16.00 hodin ve sborovně školy  v budově Bratříků 851  

 

V Havlíčkově Brodě dne 16. ledna 2006
 

Ing. Zdeňka Králíčková       předsedkyně ŠR

 Zapsal:  Ing. Bohuslav Musil


O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev