Výzva pro soutěžící "S Vysočinou do Evropy"

Zobrazeno: 1224

3. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy" bude zahájeno v pondělí 14. prosince 2009 ve 14:00 hodin a potrvá do čtvrtka 17. prosince 2009 do 14:00 hodin.

Časová pásma odpovědí pro 3. kolo jsou stanovena takto:

  • do 15 hodin od výzvy – 4 body
  • mezi 15 a 30 hodinami od výzvy – 3 body
  • mezi 30 a 45 hodinami – 2 body
  • mezi 45 a 60 hodinami – 1 bod
  • mezi 60 a 72 hodinami – 0 bodů.
Po skončení a vyhodnocení výsledků prvního soutěžního kola zaznamenal realizační tým soutěže několik případů námitek proti vyhodnocení odpovědí (po porovnání svých odpovědí se správnými odpověďmi očekávali soutěžící vyšší bodové hodnocení). Příčinou mohlo být nastavení proxy serverů části soutěžících, které jsme nemohli ovlivnit. Po úpravě systému se již ve 2. kole námitky neobjevily.
Protože nelze objektivně zjistit skutečný rozsah ovlivnění, nebudou výsledky prvního kola započítány do celkového hodnocení. Nezapočítávané první kolo bude nahrazeno 6. kolem. V únoru tak proběhnou 2 kola, a to 1. února a 15. února 2010. Změna propozic spolu s výzvou pro 3. soutěžní kolo jsou vyvěšeny na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz.


V případě komplikací telefonujte na číslo 564 602 945 nebo pošlete e-mail: ampapova.e@kr-vysocina.cz.

Za realizační tým

Eva Ampapová
oddělení rozvoje vzdělávání odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev