Výsledky přijímacího řízení do nástavbového oboru "Společné stravování"

Zobrazeno: 1658

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána v  pátek 6. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 14 hodin. Současně mohou přijatí uchazeči odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. 
 

Důležité upozornění pro přijaté uchazeče:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může on nebo jeho zákonný zástupce odevzdat vyplněný zápisový lístek osobně ihned po převzetí rozhodnutí o přijetí ve výše uvedeném dnu. Neodevzdá-li přijatý uchazeč v určené lhůtě zápisový lístek, vzdává se tím práva být přijat za žáka daného oboru střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze jednou. 

Pořadí uchazečů :

 
Havlíčkův Brod 3. května 2011                                        Mgr. Jiří Forman,  ředitel školy

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev