Výsledky maturitních zkoušek

Zobrazeno: 1729

Dne 16. června 2011 uvolnil CERMAT pro všechny střední školy konečné výsledky jednotlivých žáků v profilové i společné části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2011.

V níže uvedených souborech nalezne každý žák příslušné třídy informaci o svém celkovém výsledku maturitní zkoušky. V daných seznamech jsou jména žáků nahrazena kódy, které jsou totožné s hesly pro vstup do informačního modulu Bakalářů pro rodiče.

Celkové výsledky žáků:

Poznámky :

1.  Dokumenty jsou ve formátu (.pdf).
2.  Soubory jsou přístupné pouze uživatelům školní sítě.
3.  Pro vstup je nutno použít přidělená uživatelská jména a hesla.

Informace :

Všichni žáci se dostaví do školy v pondělí 20. června 2011 (podle pokynů třídních učitelů) k převzetí protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Neúspěšní žáci budou moci zároveň podat přihlášku k opravnému termínu maturitních zkoušek. Přihlášky je nutno podat nejpozději do pátku 24. června 2011.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným studentům se uskuteční v pondělí 20. června 2011 v prostorách školy podle tohoto harmonogramu:

13:00 - třída A4.A

14:00 - třída E4.

15:00 - třída H4.

16:00 - třídy A4.B a N2.

 

V Havlíčkově Brodě dne 16. června 2011

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev