Vánoční koledy

Zobrazeno: 1937

Téměř hodinový pořad byl nastudován s nesmírnou pečlivostí a důkladností. Zazněly zde nejznámější vánoční koledy, které si všichni přítomní společně zazpívali. Autoři pásma pamatovali  i na ty, kteří snad dosud neznají všechna slova jednotlivých písní - aktuální text právě zpívané koledy totiž promítali zároveň na plátno.

Na klávesy excelovala třídní učitelka Mgr. Jarmila Zrnová, na flétnu hrála Vendula Ďásková, na klarinet a na flétnu pak Šárka Melicharová. Jako sólistka pohostinsky vystoupila Mgr. Iva Běloušková, sborový zpěv zajišťovali žáci třídy E4. Nesporné konferenciérské vlohy prokázala Michaela Marková, která celý program moderovala. Jako v každém správném pořadu současné doby nechyběla dokonce ani komerční přestávka - předváděná reklama na Kofolu sklidila veliký aplaus.

Celý pořad měl obrovskou odezvu u všech přítomných -  žáků i členů pedagogického sboru. Na závěr byli všichni účinkující odměněni dlouhotrvajícím a zaslouženým potleskem.


Třído E4. - díky za krásný předvánoční zážitek!

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev