Vánoční gastroden v Havlíčkově Brodě

Zobrazeno: 1542

 Nápad vznikl na začátku školního roku, kdy jsme přemýšleli o tom, jak se více otevřít veřejnosti a jak co nejlépe prezentovat to, co škola, která vznikla v roce 2004 sloučením původních tří havlíčkobrodských středních škol,  nabízí. Chtěli jsme ukázat, že tradiční zaměření školy na gastronomii, ekonomiku, obchod a služby se nezměnilo, a také předvést, co dokáží naši studenti. Připravili jsme prezentaci výrobků i dovedností žáků především učebních oborů.

  K vidění byly v hotelu Slunce ukázky krásného balení, vyřezávaného ovoce, cukrářských a pekařských produktů i textilních výrobků. Návštěvníci se mohli pokochat gastronomickými divy studené kuchyně, zhlédnout módní přehlídky, zdobení vánočních perníčků i barmanskou show. K inspiraci mohly posloužit ukázky slavnostních tabulí – štědrovečerní, silvestrovské i novoroční. Kdo se prohlídkou unavil, mohl některé z pochoutek ochutnat, dát si flambovanou palačinku nebo míchaný nápoj. Vše by nemohlo proběhnout bez vynikající spolupráce s ředitelkou hotelu Slunce paní Ladislavou Novákovou, která škole umožnila celou akci uspořádat. Za její nezištnou pomoc jí chceme i touto cestou poděkovat. Samotná příprava pak ležela na bedrech našich žáků, kteří všechny výrobky pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku zhotovili. Reakce návštěvníků svědčily o tom, že se gastroden opravdu povedl a že se nenápadně zrodila nová předvánoční tradice v Havlíčkově Brodě.

  Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb připravuje i další novinky. Nejvýznamnější pro žáky základních škol bude ta, že se škole pravděpodobně podaří získat do své nabídky nový atraktivní obor – Hotelnictví a turismus. I o něj a o další obory školy se návštěvníci Vánočního gastrodnu zajímali. Obor byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina a nyní už jen čekáme na povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. První žáci hotelnictví by nastoupili již 1. září 2006. Pokud se vše podaří, získá Havlíkův Brod maturitní gastronomický obor, který v našem regionu vždy chyběl. Bude to také ocenění dobré práce školy a logické završení současných učebních oborů. O tom, že všichni učitelé školy dobrou práci skutečně odvádějí, měl veřejnost přesvědčit i vánoční gastroden a my věříme, že tomu tak bylo. 
 

Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

Zde několik obrázků z fotogalerie.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev