ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010-2011

  Organizace školního roku 2010-2011 (*pdf)

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

VÝROČNÍ ZPRÁVA: Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod: 2009/2010   (.pdf) 2008/2009   (.pdf) 2007/2008   (.pdf) 2006/2007   (.pdf) OA a ISŠ obchodu a služeb Havlíčkův Brod: 2005/2006   (.pdf) 2004/2005

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky II. Provoz a vnitřní režim školy III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád  .   (*pdf)

Poskytování informací

Členění informací: základní údaje o škole vymezení pravomocí a působností ředitele školy vyřizování stížností, oznámení a podnětů postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace pracovníci pověření poskytováním informací, přijímáním a vyřizováním stížností odvolání proti rozhodnutí ředitele školy přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy výroční zpráva školy úhrady za poskytování informací sazebník úhrad dokument v plném znění     

Oznámení o zpracování osobních údajů

Obsah: účel zpracování osobních údajů kategorie subjektů údajů kategorie osobních údajů popis způsobu a místa zpracování kategorie příjemců opatření k zajištění ochrany osobních údajů   dokument v plném znění    (*pdf)

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2010

  Výroční zpráva o činnosti OA a HŠ Havlíčkův Brod v oblasti poskytování informací za rok 2010

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP)

a)  Platnost od 1. 9. 2009 pro 1. ročníky Ekonomické lyceum (*pdf) Obchodní akademie (*pdf) Hotelnictví a cestovní ruch (*pdf) Cukrář (*pdf) Kuchař-číšník (*pdf)   b)  Platnost od 1. 9. 2010 pro 1. ročníky  Ekonomické lyceum (*pdf) Obchodní akademie (*pdf)  Hotelnictví a cestovní ruch(*pdf) Kuchař-číšník (*pdf) Kuchařské práce a ubytovací služby (*pdf)  

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

Na základě této studie zpracovává OŠMS návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Tento dokument bude předložen rovněž k diskusi, v současné době je projednáván jeho harmonogram. Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem [PDF, 114 kB]   Příloha 1 Odhad vývoje počtu žáků dle modelu [XLS, 74 kB] Příloha 2 Přehled středních škol s odhadem vývoje počtu žáků [XLS, 63 kB] Příloha 3 Demografický vývoj v kraji a jednotlivých okresech [XLS, 37 kB] Příloha 4

Veřejná zakázka - Oplocení areálu Bratříků

  Výzva k podání cenových nabídek na oplocení areálu školy pracoviště Bratříků    Havlíčkův Brod 27. 4. 2011     Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

Veřejná zakázka - Nábytkové vybavení pro DM Bratříků

Výzva k podání cenových nabídek na nábytek pro domov mládeže pracoviště Bratříků    Havlíčkův Brod 7. 3. 2011     Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2008–2009

Pololetí I. pololetí

ŠKOLNÍ ŘÁD

Kapitola I. :  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky (*pdf) Kapitola II. :  Provoz a vnitřní režim školy (*pdf) Kapitola III. :  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (*pdf) Kapitola IV. :  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (*pdf) Kapitola V. :  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (*pdf) ŠKOLNÍ ŘÁD v plném znění (*pdf)

ICT plán školy 2007/2008

1.1 Úvod Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku 2007/2008. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci. 1.2 Stávající a cílový stav
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev