Ukázky přijímací zkoušky z českého jazyka

Zobrazeno: 1635


A)  Uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví a Obchodní akademie absolvují
     písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy:
 
 
B)  Uchazeči o obor nástavbového studia Společné stravování absolvují písemný test z českého jazyka 
     v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem:
 V Havlíčkově Brodě 31. ledna 2011  


Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev