Studijní obor: Management obchodu

Zobrazeno: 1299

Kód oboru: 62-42-M/036 - zde učební plán a osnova

Pracoviště: Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Králíčková,
tel. 569430640

Podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky
Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky

Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška –
vysvědčení o maturitní zkoušce

Uplatnění absolventa:
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen samostatně a se znalostí příslušných technologických procesů zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání. Příkladem uplatnění absolventů jsou povolání: asistent marketingu, obchodní zástupce, referent nákupu a odbytu, administrativní pracovník, apod. Absolventi mají vytvořeny základní předpoklady také pro samostatné podnikání v odvětvích spojených s obchodními činnostmi.Jsou připraveni i pro vyšší odborné studium a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru a v oborech korespondujících s obchodním zaměřením.

 


O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev