Studenti čtou a píší noviny: zadání pro 3. kolo - podzim 2009

Zobrazeno: 1353

Téma ke zpracování: Ke komu vzhlížíme?

(vyberte si jeden ze 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami)

Potřebujete vzor?
- Kdo je vaším životním vzorem, proč?
- Jak se mění vzory lidí a Čechů v dějinách a v poslední době?
- Kdo je vzorem pro lidi ve vašem okolí a co si o tom myslíte?
- Potřebuje člověk nějaké vzory, aby něco dokázal?
- Podle čeho si budete vybírat povolání? Obdivujete i lidi, kteří něco dokázali v řemeslech, manuálních oborech, které dnes nejsou tak populární?
 
Světové a české elity
- Kdo je pro vás největší osobností v dějinách lidstva a jaký může mít vliv dnes?
- Kdo je největší českou osobností a jaký je - má být - její odkaz?
- Mají Češi ke komu vzhlížet, nebo trpí krizí elit?
- Mají české děti vzory ve svých rodinách a mezi učiteli?
- Myslíte si, že jste vzory pro lidi ve svém okolí? Chtěli byste jimi být?
 
Smrt Krále popu a zpívající Madonna
- Co stojí za obdivem hvězd showbusinessu - jejich umění, pomatení davů, přirozená potřeba mít vzor, duchovní prázdnota či něco jiného?
- Byl Michael Jackson "bůh"? Co (nejen) jeho kult ve světě symbolizuje?
- Zajímá vás u umělců, které obdivujete, jejich morální rozměr, nebo jen to, co umějí?
- Která hvězda vám imponuje a proč?
- Chtěli byste být sami vzory pro masy lidí? Popište tuto představu.

(Rozsah příspěvku – optimálně: půlstrana formátu A4 v textovém editoru (Word …))

Další možností na příspěvek do projektu je:
a/ článek vztahující se k deníku MF DNES
  • můžete psát, jak se vám líbí MF DNES
  • co v ní čtete nejraději
  • co vám v novinách chybí
  • nebo naopak co byste mohli v MF DNES postrádat a proč

b/ nebo pište na libovolné téma
  • vyjádřete se k jakémukoli tématu, které vás na stránkách MF DNES zaujme

Můžete si zvolit některý z žánrů či útvarů, které se používají v novinách (např. fejeton, komentář, reportáž, rozhovor.... ), nebo napsat volné zamyšlení nad zadaným tématem.

Své práce posílejte na adresu zrnova@oahshb.cz  nebo sobotkov@oahshb.cz   do pondělí 2. 11. 2009

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev