Studenti čtou a píší noviny - zadání pro 2. kolo - podzim 2009

Zobrazeno: 1317

Téma ke zpracování:
20 let svobody v Česku aneb Svoboda versus odpovědnost.
(vyberte si jeden ze 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami)

1. Co můžu dělat, co už ne
- Kde jsou limity toho, co dospělý člověk smí, a co nesmí?
- Podle jakých pravidel se rozhodujete vy - podle nějakých "vnějších", nebo si tvoříte vlastní?
- Je nutné být v životě odpovědný někomu / něčemu? Pokud ano, komu či čemu?
- Nakolik jsou důležité životní zkušenosti při rozhodování, co ještě smím a co už ne?
- Je svoboda slova neomezená, nebo by člověk neměl říkat nahlas všechno? Proč?
 
2. Co může dělat stát
- Nakolik může omezovat svobodu lidí stát - kde jsou hranice jeho pravomocí?
- Co si myslíte o squaterech, kteří bydlí v opuštěných domech? Narušují právo vlastníka, nebo vykonávají své právo být svobodní?
- Musí člověk respektovat všechny zákony, nebo jen ty, které neodporují jeho hodnotám?
- Mohla by společnost existovat, pokud by se každý řídil jen svými hodnotami a názory?
- Je tím způsobem, jak najít tyto hranice, hlasování většiny v demokracii? Nebo ani to není řešením ve všech případech?
 
  3. Jste svobodní?
- Cítíte se doma, ve škole, v Česku, na světě svobodní?
- Je pro vás svoboda nejvyšší hodnota, anebo byste se jí za nějakých okolností dokázali vzdát? Za jakých?
- Co všechno potřebujete k tomu, abyste se cítili svobodní?
- Je vaše svoboda omezená jen tím, kde začíná svoboda druhého, anebo ji mají omezovat i jiná pravidla?
- Jsou v České republice svobodní všichni, nebo jen někdo?

(Rozsah příspěvku – optimálně: půlstrana formátu A4 v textovém editoru (Word …))

Další možností na příspěvek do projektu je:
a/ článek vztahující se k deníku MF DNES
  • můžete psát jak se vám líbí MF DNES
  • co v ní čtete nejraději
  • co vám v novinách chybí
  • nebo naopak co byste mohli v MF DNES postrádat a proč

b/ nebo pište na libovolné téma
  • vyjádřete se k jakémukoli tématu, které vás na stránkách MF DNES zaujme

Své práce posílejte na adresu zrnova@oahshb.cz nebo sobotkov@oahshb.cz

Práci uložte jako Vaše příjmení a jméno a na konci své práce napište opět svoje jméno, příjmení, celý název a adresu školy.

Termín odevzdání do MF DNES je středa 21. 10. 2009

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev