Naše školní jídelna – vyhovuje či nevyhovuje?

V rámci hodin ekonomiky jsme zpracovávali zadání jednoduchého marketingového projektu. Byli jsme rozděleni do trojic a každá zpracovávala něco jiného. Naším úkolem bylo provést průzkum pomocí dotazníku. Na myšlenku zpracovat dotazník na téma naší školní jídelny nás přivedla Ing. Mrázová při jedné suplované hodině.  Listy s otázkami byly rozdány v několika třídách a studenti, kteří se běžně stravují v naší školní jídelně, měli za úkol vyplnit, dle svého vlastního zvážení, deset jednoduchých otázek ohledně již zmíněné školní jídelny. Průzkum se týkal hlavně spokojenosti s výběrem jídel, nápojů ale i se spokojeností s obsluhou. Dotazovaní také známkovali naši školní jídelnu a v neposlední

Jídelníčky

 Jídelní lístky:   Jídelna BRATŘÍKŮ

Stravování

Jídelníček: B R A T Ř Í K Ů   K Y J O V S K Á     Stravování ve škole   K zajištění stravovacích služeb využívá 2 školní kuchyně (Bratříků, Kyjovská) a 2 školní jídelny (Bratříků, Kyjovská). Školní kuchyň Bratříků připravuje snídaně, obědy a večeře, školní kuchyň Kyjovská vaří v současné době pouze obědy. Od 1. 9. 2006 probíhá ve školních kuchyních a jídelnách odborný výcvik žáků oborů vzdělání s výučním listem Kuchař a Číšník – servírka. Díky změnám v organizaci přípravy jídel se podařilo zvýšit počet připravovaných druhů jídel v době oběda
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev