Sportovní kurz druhých ročníků Obchodní akademie

Zobrazeno: 1548

DEN 1.

Pondělí jsme zahájili srazem o půl deváté před budovou školy a jak jinak než s koly a batohy, které nám měly poskytnout všechny potřebné věci na celý týden. Zavazadla nám odvezli autem do tábora a my jsme se mohli vydat na cestu. Při cestě jsme zažili spoustu legrace. První větší zastávka nás čekala v Lipnici nad Sázavou, kde se k nám připojili další spolužáci. Jeli jsme dál a dál, až jsme se dostali do Ledče nad Sázavou. V místní restauraci jsme poobědvali a pokračovali v cestě.Vše proběhlo bez nehod a komplikací. Po dlouhém šlapání na kolech jsme se mohli konečně ubytovat ve středisku. Kolem 18 hodiny jsme se navečeřeli, provedli hygienu a všichni jsme šli po namáhavém dni spát.

DEN 2.

Ráno o půl osmé, po budíčku, jsme se všichni, ač neradi, museli vysoukat z postelí. Nasnídali jsme se a opět se vydali na kola. Tentokrát do Zruče nad Sázavou. Cesta vedla krásnou přírodou a příjemným tichem. Ve Zruči jsme navštívili zámeček a supermarket. Cesta proběhla opět v pořádku. Ve středisku jsme se naobědvali a potom chvíli odpočívali. Kolem 16 hodiny jsme se vypravili (tentokrát pěšky ) navštívit nedaleký mlýn – Budčice. U mlýna protékala řeka a my měli možnost svézt se na lodičkách, byla to opravdu legrace. Po příjemně stráveném dni jsme se navečeřeli, popovídali si a uložili ke spánku.

DEN 3.

Ráno, už po snídani jsme se vydali na vlak, který nás odvezl do města Šternberk. Zde jsme navštívili i stejnojmenný hrad. Tím nás provedla paní průvodkyně, která nám pověděla něco o historii, ale asi nejvíce nás zaujalo to, že na hradě bydlí majitel, kterým je hrabě Zdeněk Šternberk. Letos v srpnu oslavil své 84. narozeniny. Na výpravu jela pouze část z nás. Někteří odvážlivci podnikli na kolech dlouhou trasu kolem 80 km. Navečer jsme se všichni šťastně setkali v táboře.

DEN 4.

Tento den se náš kurz rozdělil opět na dvě poloviny. První se vydala na prohlídku Sázavského kláštera a druhá skupina jela pokořit na lodičkách řeku Sázavu. Na rafty se odjíždělo kolem 5 hodiny ranní a jelo se až do Týnce nad Sázavou. Zde jsme nasedli na šestičlenné rafty a mohli vyrazit. Voda měla něco málo přes 15ºC, počasí nebylo také příznivé, ale rozhodně nás to neodradilo. Přestože bylo chladno, museli jsme se i vykoupat, což se nám moc nelíbilo,ale na druhou stranu bylo o zábavu postaráno. Sázava protékala malebnou přírodou, kde bylo mnoho chatek. Z Týnce jsme dojeli do Petrova u Prahy a odtud nás odvezl posázavský pacifik až do Chřenovic. Vrátili jsme se kolem 21 hodiny a jelikož jsme byli vyčerpáni námahou, tak nám postel přišla vhod. Myslím, že to byl krásný a hlavně nezapomenutelný zážitek, no řekněte - kdo by měl tu možnost se 4. října vykoupat v Sázavě ?

DEN 5.

Ráno si někteří museli přivstat, aby stihli sbalit do odjezdu. Pořádně jsme se nasnídali a vydali se na cestu zpět k domovu. Sice nás stihl malý deštík ,ale cesta proběhla až na pár drobností v pořádku.

Týden se opravdu vyvedl. Počasí nám také přálo a o sportovní aktivity nebyla nouze. Takže už nám zbývá jen poděkovat učitelskému sboru, který nás týdnem provázel a škole, že nám umožnila tak krásný pobyt, na kterém jsme měli možnost si zlepšit své kondice a hlavně se lépe poznat.

Účastníci sportovního kurzu

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev