Úspěch v soutěži Ekonomický tým JUNIOR 2011

Naši školu reprezentovala celkem tři družstva. Za třídu E3. to byli Tomáš Perlik, Martin Schindler a Šárka Vencová, za třídu A3.A Petr Kořínek, Zdeněk Švec a Radka Klementová a třetí družstvo ve složení Marie Landová, Iveta Růžičková a Josef Horský za třídu A3.B. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. První část spočívala v testu odborných ekonomický znalostí a výpočetní techniky, na jeho zvládnutí měla družstva 75 minut. Druhou částí byla prezentace na téma „Do důchodu? V sedmdesáti!“ . Na přípravu prezentace daného tématu jsme měli půl hodiny a na samotnou prezentaci 10 minut. Tým ze třídy E3. se umístil na

Úspěch v soutěži "Ekonomický tým JUNIOR 2011"

  Ve čtvrtek 9. června 2011 se uskutečnil na OA v Pelhřimově 9. ročník soutěže Ekonomický tým - JUNIOR 2011. Tato soutěž je určena žákům třetích ročníků oborů "obchodní akademie" a "ekonomické lyceum" odborných středních škol kraje Vysočina.Soutěž se skládala ze dvou částí – první obsahovala test odborných ekonomických znalostí, ve druhé části žáci předvedli prezentaci zadaného tématu. V letošním roce to bylo téma "Náhradní zdroje energie – je to výhodné z ekonomického hlediska?" V konkurenci 12 týmů z pěti škol se naši studenti rozhodně neztratili: tým ze třídy E3. ve složení Šárka Melicharová, Vojtěch Žák a Jan Klíma skončil třetí, v těsném závěsu na 4. místě

CERTIFIKOVANÍ ÚČETNÍ

Naši školu letos reprezentovali studenti třídy A4.A - Eva Kuštová a Tomáš Rokos. I když konkurence v soutěži byla obrovská, přesto se naše škola v celkovém pořadí vůbec neztratila. Umístila se na velice pěkném 18. místě a oba žáci poprvé v historii naší školy získali OSVĚDČENÍ o certifikační zkoušce z předmětu ÚČETNICTVÍ – PRINCIPY A TECHNIKY. Toto osvědčení jim vydal prorektor pro studijní a pedagogickou činnost SVŠE Znojmo Ing. Pavel Štohl. Blahopřejeme!   Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných ekonomických předmětů  

Gastro Hradec Králové 2011

   V rámci kuchařských soutěžích probíhal také  GASTRO HRADEC CARVING CUP ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Soutěžilo se v několika kategoriích. V soutěži družstev reprezentovalo školu trio Ondřej Laška, Ondřej Svíčka - oba z 2. ročníku nástavbového studia - a Lucie Kuštová, žákyně 2. ročníku oboru Kuchař – číšník.  Se svojí kompozicí na téma „Velikonoce“ si náš tým vedl velice úspěšně: v absolutním pořadí skončil na 5. místě, což znamenalo dle propozic soutěže zisk bronzové medaile.

MLADÝ SOMMELIER 2011

Soutěž byla určena žákům středních odborných škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením, kteří jsou v oboru sommelierství začátečníky. Celkem se této akce zúčastnilo 35 soutěžících z odborných škol z celé republiky. V průběhu soutěžního klání prokazovali, že i když jsou sommeliery – začátečníky, mají o vínu, jeho výrobě a ošetřování mnoho teoretických vědomostí a ovládají prezentaci a servis vína hostům.      

Soutěž "Ekonomický tým 2011"

  Šárka Melicharová, Jan Klíma a Vojtěch Žák ze třídy E4. – to jsou členové Ekonomického týmu 2011, kteří se jako vítězové krajského kola v Pelhřimově probojovali do finále celostátního. To se konalo ve středu 9. března 2011 v Hodoníně.  Aby se mohli tohoto finále zúčastnit, museli nejen vyhrát krajské kolo, ale ještě zpracovat zadání případové studie na téma „Jednodenní tematický výlet do našeho města.“ Případovou studii odeslali do 7. 1. 2011 organizátorům soutěže, kteří práci vyhodnotili a doporučili účast ve finále.   V první části finálového dne si účastníci vylosovali jedno z pěti témat, v časovém limitu 30 minut ho zpracovali a následně téma prezentovali v rozsahu 10 minut. Témata samozřejmě nejsou

Hlasování o nejzdařilejší prezentaci

Hlasování se účastní prezentace připravené 30 nejúspěšnějšími žáky, kteří se probojovali do finále této soutěže. Účast v hlasování však není pro finalisty povinná a výsledek hlasování tak v žádném neovlivní celkové pořadí soutěže. Vlastní finále se totiž uskuteční již 9. března 2011 od 9:00 hodin v kongresovém sálu Krajského úřadu kraje  Vysočina.  Zaslané prezentace budou vyvěšeny na webových stránkách soutěže  www.ourregion.cz, kde o nich bude hlasováno. Vlastní hlasování bude zahájeno 7. 3. 2011 v 16:00 hodin a ukončeno 16. 3. 2011 v 16:00 hodin. Každý účastník hlasování může hlasovat pouze jednou a může dát svůj hlas nejvýše třem různým prezentacím. Autoři třech nejúspěšnějších prezentací obdrží knižní

MLADÝ SOMMELIER 2011

Místo konání:    Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod Datum konání:  8. duben 2011   Každá škola může do soutěže přihlásit jednoho až tři soutěžící.   Soutěž se bude skládat ze dvou částí: 1. Teoretická část Žáci písemně zodpoví otázky zaměřené na základní znalosti z oblasti sommelierství (výroba vín, rozdělení vín, teploty podávání vín, sklo na vína, značení vín v ČR, skladování a ošetřování vín, vhodnost vín k pokrmům, základní odborná terminologie). 2. Praktická část Každý účastník předvede ukázku otvírání vína u stolu hosta a jeho servis podle gastronomických a společenských pravidel. Představí tak víno, které si sám přiveze. Každý soutěžící si přiveze rovněž všechny pomůcky, které bude během

Finanční gramotnost 2011 - výsledky školního kola

Cíl soutěže: žáci se prostřednictvím této soutěže budou více orientovat v problematice peněz, domácích rozpočtů, ochrany spotřebitelů, cen a dalších. Finančně gramotný žák bude schopen odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních záležitostech a bude se umět bránit i předlužení. Prvního ročníku „Soutěže Finanční gramotnost“ se zúčastnilo téměř 25.000 žáků. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti. Dne 1. března 2011 bylo ukončeno školní kolo  2. ročníku soutěže "Finanční gramotnost". Z každé školy postupuje tříčlenné družstvo do kola okresního, které proběhne v termínu 14. - 25. března 2011.Z naší školy se do soutěže zapojilo celkem 99 žáků ze tříd A3.A;

Výsledky "Mikulášské soutěže" v psaní na klávesnici PC

Výsledková listina    Všem výhercům gratulujeme! Za předmětovou komisi grafických předmětů:Ing. Marie Koumarová

Úspěch školy v "JUNIORSKÉ CARVINGOVÉ EXTRALIZE"

JUNIORSKÁ CARVINGOVÁ EXTRALIGA je seriál 5 oficiálních akcí určených mladým řezbářům - žákům středních škol. Odborným garantem extraligy je CZECH CARVING STUDIO, v jehož čele stojí pan Luděk Procházka - lektor kurzů dekorace ovoce a zeleniny či melounů pořádaných také na naší škole. Každá kategorie, zařazená do seriálu, má stanovený určitý koeficient, na jehož základě se průběžně bodují mladí řezbáři nejen dle umístění, ale také podle kvality soutěže a účasti. Výsledky jednotlivců  se pak podle přesně stanovených pravidel započítávají do celkového umístění škol. Na závěr kalendářního roku je potom vydán konečný žebříček jednotlivců a škol zapojených do této extraligy. Jedná se o následující soutěže:

Výsledky soutěže "O bramborovou pochoutku Vysočiny"

A)  Přehled zúčastněných škol a jednotlivých soutěžících 1.  Střední odborné učiliště Čáslav Hausnerová Martina Gonová Kateřina 2. Střední škola obchodu a služeb Jihlava Hlávka Vojtěch Salátová Kristýna 3. Hotelová škola, VOŠ a Jazyková škola Poděbrady Kubincová Karolína Kratochvíl Richard 4. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí Coufalová Vladěna Rapouchová Michaela 5. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim Šimek Jan Vomlelová Veronika 6. Střední škola obchodní a služeb SČMSD

Talentovka 2010 - výsledky

    ZAV - Talentovka žáků ZŠ Obchodní akademie a Hotelová škola

TALENTOVKA 2010

SOUTĚŽ PRO POBAVENÍ A POROVNÁNÍ TALENTU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PSANÍ NA POČÍTAČI VŠEMI DESETI PRSTY PSÁT BUDEME V PROGRAMU ZAVIAČIČ. SOUTĚŽ JE I PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY. POKUD CHCETE ZKUSIT SVÉ ŠTĚSTÍ, NAVŠTIVTE NÁS NA OBCHODNÍ AKADEMII A HOTELOVÉ ŠKOLE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ - PRACOVIŠTĚ BRATŘÍKŮ dne 11. listopadu 2010 v 9:00 hodin Pro zpestření a motivaci uvidíte devítinásobnou mistryni světa v psaní na počítačové klávesnici Ing. HELENU MATOUŠKOVOU Ke stažení:  PŘIHLÁŠKA  DO SOUTĚŽE  (ve formátu .rtf) V letošním roce pořádáme již 8. ročník této oblíbené soutěže pro žáky základních škol v psaní na počítačové klávesnici – TALENTOVKA 2010. Soutěží se snažíme zpopularizovat dovednost ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou. Ta je základním předpokladem

Soutěž "O bramborovou pochoutku Vysočiny" - 3. ročník

Místo konání:  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod Datum konání:  15. říjen 2010 Partner soutěže: Ústřední bramborářský svaz České republiky Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva. Soutěž má tři soutěžní discipliny:   Soutěžní disciplina

Mezinárodní soutěž SPOTŘEBA PRO ŽIVOT

Motto soutěže:"Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky a služby, měl by si je umět najít – aneb spoléhat se jen na cizí informace může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit".Soutěže se zúčastnili studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ze třídy A2.A – obor Obchodní akademie - svými soutěžními pracemi specializovanými na téma TESTOVÁNÍ VÝROBKU A SLUŽEB. Byly vytvořeny tříčlenné kolektivy – redakční rady, které testovaly podle předem stanovených pravidel výrobky či služby a doplnily konkrétní příběh týkající se výrobků či služeb. Studenti museli zvolit kriteria a metody testování, zdůvodnit je a v závěrečném hodnocení z pohledu zpracovatelů uvést

Bronz na JUNIOR CARVING CUPu

 Na 8. ročníku Junior Carving Cupu reprezentovali naši školu žáci Ondřej Laška a Ondřej Svíčka ze třídy N1. a soutěžili hned ve dvou didciplínách. V disciplíně vyřezávání květů do cukrového melounu a papáji s časovým limitem 2 hodin a 30 minut získali oba Ondrové bronzovou medaili (podrobnější informace - viz výsledková listina).   Navíc Ondřej Laška uspěl se svojí kompozicí z vyřezávaného ovoce a zeleniny a v absolutním pořadí všech soutěžících se umístil na vynikajícím třetím místě. Výsledková listina.  Chlapci soutěžili v této disciplíně již podruhé a z dosažených výsledků je vidět zřetelný posun v jejich odborných dovednostech. Oba studenti 1. ročníku nástavbového studia zasluhují velikou

Vítězství v soutěži "Ekonomický tým JUNIOR 2010"

Soutěž se skládala ze dvou částí – první obsahovala test odborných ekonomických znalostí, ve druhé části žáci předvedli prezentaci zadaného tématu. V letošním roce to bylo téma "Náhradní zdroje energie – je to výhodné z ekonomického hlediska?" V konkurenci 12 týmů z pěti škol dominovali naši studenti: tým ze třídy E3. ve složení Šárka Melicharová, Vojtěch Žák a Jan Klíma celou soutěž vyhrál, výborné vystoupení našich žáků potvrdily pátým místem  studentky A3.B ve složení Monika Karlíková, Renata Kohoutová a Alena Zwetzová,  naše třetí družstvo ze třídy A3.A – Eva Kuštová, Radim Pertl a Tomáš Rokos pak skončilo na slušném osmém místě.   Výsledková listina:

Úspěch v krajském kole finanční gramotnosti

Dne 22. dubna 2010 byla ukončena krajská kola 1. ročníku soutěže "Finanční gramotnost". Soutěžilo se v základních vědomostech z oblasti financí, bankovnictví, pojišťovnictví, jež jsou dnes již naprosto běžné v každodenním životě. Krajským kolům však předcházela kola okresní, kterých se zúčastnilo celkem 108 středních škol, z toho v kraji Vysočina 11 týmů. Pouze vítězná družstva jednotlivých okresů měla právo postoupit do kola krajského. celkové výsledky okresních kol   (.pdf) Naši školu reprezentovalo vítězné školní družstvo ve složení Tomáš Rokos z A3.A, Alena Zwetzová a Pavlína Brožová - obě ze třídy A3.B. Tento tým okresní kolo s přehledem vyhrál a

Finanční gramotnost - výsledky školního kola

Dne 12. března 2010 skončilo školní kolo 1. ročníku soutěže "Finanční gramotnost", kterého se zúčastnilo celkem 23817 žáků z 338 škol celé republiky. Soutěžilo se ve znalostech finanční gramotnosti, jež jsou dnes již naprosto nezbytné pro úspěšný život v současné společnosti. Z každé školy pak postupuje tříčlenné družstvo do kola okresního, které proběhne v termínu 22. - 31. března 2010.Z naší školy se do soutěže zapojili všichni žáci tříd A3.A, A3.B a E3. Výsledky jsou následující:  

Soutěž "O bramborovou pochoutku Vysočiny" obrazem

V říjnu letošního roku úspěšně proběhl druhý ročník soutěže „O bramborovou pochoutku Vysočiny“. Celá soutěž byla pečlivě dokumentována a vy si teď můžete prostřednictvím několika fotografií připomenout, jak celý den probíhal a jaké pochoutky vykouzlili mladí kuchaři z brambor. Těšíme se na třetí ročník soutěže, který proběhne 15. října 2010 v rámci 20. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě.

Výsledky soutěže "O bramborovou pochoutku Vysočiny"

A)  Přehled zúčastněných škol a jednotlivých soutěžících 1.  Střední odborné učiliště Čáslav Ostatnická Soňa Valtrová Václava 2. Střední škola obchodu a služeb Jihlava Číhal Šimon Hlobeňová Alena 3. Hotelová škola, VOŠ a Jazyková škola Poděbrady Červinka Vojtěch Májová Marcela 4. Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí Marek Jiří Štoksová Alena 5. Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou Drápelová Hana Marek Jakub

Talentovka 2009 - výsledky

  ZAV - Talentovka žáků ZŠ Obchodní akademie a Hotelová škola

Vyhlášení soutěže „O bramborovou pochoutku Vysočiny - 2008“

„O bramborovou pochoutku Vysočiny“ Soutěž se bude konat v rámci tradičních bramborářských dnů v pátek 17. října 2008 v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod. Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentuje dvoučlenné družstvo. Soutěžní discipliny: Test odborných znalostí zaměřený na výživovou hodnotu a technologickou úpravu brambor (test píší oba členové příslušného soutěžního družstva). Příprava povinného soutěžního pokrmu z brambor - jeden člen soutěžního družstva připraví ve daném časovém limitu stanovený počet

GASTRO HRADEC 2008

Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod reprezentovali v kategorii “Artistika zeleninové a ovocné skulptury“ Aneta Guhlová , žákyně druhého ročníku oboru vzdělání Hotelnictví a turismus a žáci oboru vzdělání Kuchař Milan Pidima, Miroslav Neuwirth a Ondřej Svíčka. Pod vedením odborné učitelky Mgr. Vladimíry Krajhanzlové vyřezali a sestavili kompozici dekorovaného ovoce a melounů s názvem „Jarní probuzení“.  V silné konkurenci škol a institucí s gastronomickým zaměřením obstáli naši žáci velmi dobře. Jejich kompozici udělila Asociace kuchařů a cukrářů České republiky stříbrnou medaili. Šest dalších žáků naší školy pod vedením učitelky odborného výcviku Aleny Štroblové se pochlubilo na GASTRU HRADEC 2008 svým barmanským uměním. Pro

Žákyně naší školy uspěly v sommelierské soutěži

Soutěže, která se uskutečnila pod záštitou zdejší sommelierské akademie, se zúčastnilo deset družstev z Čech, Moravy a jedno družstvo ze Slovenska. Sponzorem byla Francouzská republika, prostřednictvím svého velvyslanectví v ČR, proto hlavní náplní teoretických znalostí bylo francouzské vinařství. Členové poroty vyžadovali na soutěžících teoretické znalosti týkající se klasifikace francouzských vín, speciality vinařství včetně vyjmenování vinařských oblastí a nejvýznamnějších odrůd a značek vín z oblasti Bordeaux a Burgundska. Dalším úkolem bylo doplnění nápojů na menu, kdy žáci museli doplnit vhodný aperitiv a digestiv, k podávaným pokrmům doplnit značku vín včetně teploty podávání. V praktické části museli odborně předvést vybrané víno, představit je, otevřít

XXXII. Gastroden ve Velkém Meziříčí

13. května 2009 se naše třída H1 společně s dalšími žáky školy vydala do Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí na 32. ročník Gastrodne, především proto, že jsme jeli povzbuzovat kluky z naší třídy (Martina Cimfla, Vladimíra Macha, Tomáše Křesťana), kteří reprezentovali školu v soutěži Běh číšníků.  Kluci vybojovali nádherné 4. místo.  Na Gastrodnu byla mimo jiné přehlídka gastronomických dovedností žáků školy, a to jak cukrářských výrobků, tak i výrobků ze studené kuchyně.  Součástí programu byla i módní přehlídka, na které předváděli žáci velmezské školy svatební šaty a obleky. Dále pak následovala různá barmanská vystoupení a soutěže. Po celé budově byla různá stanoviště, kde

Velký úspěch na soutěži sommeilerů

V pátek 14. 11. 2008 se skupina sommeliérů Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod zúčastnila pátého ročníku soutěže Mladé Beujolais 2008 v Novém Bydžově. Tato soutěž je určená pro gastronomicky zaměřené školy a byla věnovaná svátku beaujolais, který se pravidelně slaví třetí čtvrtek v listopadu. Naše škola se dosud účastnila každého ročníku soutěže. Letos paní učitelka Mgr. Věra Sobotová sestavila soutěžní tým ve složení Helena Zelená, Kateřina Halamová (obě ze třídy H3.) a Štěpán Folejtar ze třídy K1.Č. Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme nejprve psali test, který obsahoval 18 otázek týkajících se vinařské oblasti Burgundsko. Tato část

Výsledky soutěže "SAPERE - vědět, jak žít"

Cílem soutěže je bezplatně  neformálním způsobem přivést žáky základních i středních škol k zájmu o zdravý životní styl včetně vyvážených stravovacích návyků, a tím preventivně působit  především proti nadváze, obezitě a poruchám příjmu potravy. Soutěž zároveň rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy. Nedílnou součástí soutěže je vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností při zavádění vzdělávání o zdravém životním stylu a zdravém stravování žáků nejen na školách, ale rovněž i v rámci volnočasových aktivit. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a organizuje se ve 4 kolech: školní - okresní -

Soutěž odborných dovedností oboru Prodavač a Obchodník

    Soutěž byla podporována  krajským úřadem kraje Vysočina ,  který se podílel rovněž na finančním zabezpečení akce. Tříčlenná družstva ze sedmi škol regionu Vysočina soutěžila v části teoretické a poté předvedla i své praktické dovednosti. Testy z ekonomiky a obchodního provozu, zbožíznalství, obchodních počtů, aranžování a cizího jazyka připravovali odborní učitelé všech zúčastněných škol. Znalosti žáky byly prostřednictvím těchto testů důkladně prověřeny. Praktická část začala poznáváním

Regionální soutěž odborných vědomostí a dovedností

  Pořadatelem 5. ročníku regionální soutěže odborných vědomostí a dovedností žáků 3. ročníků oboru vzdělání Obchodník a Prodavač je Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Soutěž se bude konat dne 21. března 2007 v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, Havlíčkův Brod. Bylo osloveno 7 škol regionu Vysočina. Do soutěže se může přihlásit z každé školy tříčlenné družstvo složené ze žáků 3. ročníků oboru vzdělání Obchodník nebo Prodavač. Všichni soutěžící a doprovodné osoby obdrží občerstvení a oběd. Prezentace účastníků soutěže od 7.15 do 7.45 hodin. Pokyny pro školy, které se soutěže zúčastní:

Výsledky soutěže žáků v oblasti módního návrhářství

Do soutěže se zapojilo celkem 5 žáků, z toho: ·         3 žáci z OA a ISŠ obchodu a služeb Havlíčkův Brod s 21 návrhy ·         2 žáci ze základních škol  s 13 návrhy   Celkem bylo předloženo 34 návrhů modelů.   Vyhlášené kategorie:

GASTRO HRADEC 2009

Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod reprezentovala v kategorii “Artistika – umělecký exponát zeleninové a ovocné skulptury“ Aneta Guhlová , žákyně třetího ročníku oboru vzdělání Hotelnictví a turismus. Pod vedením odborné učitelky Mgr. Vladimíry Krajhanzlové a za pomoci Lenky Hanzalové a Kateřiny Hartmanové ze třídy H1.  Aneta vyřezala a sestavila kompozici dekorovaného ovoce, zeleniny a melounů s názvem „Memoriál Martina Čecha“. V silné konkurenci škol a institucí s gastronomickým zaměřením obstála naše žákyně velmi dobře. Její kompozici udělila Asociace kuchařů a cukrářů České republiky stříbrnou medaili. Sedm dalších žáků naší školy pod vedením učitelky odborného výcviku Aleny Štroblové se pochlubilo na GASTRU HRADEC 2009 svým barmanským

Soutěž žáků v oblasti módního návrhářství školní rok 2005/2006

  Charakter a cíl soutěže: Soutěž je zaměřena na vytváření návrhů oděvů ve vyhlášených kategoriích, které by se mohly stát budoucí kolekcí naší školy při prezentaci na různých soutěžích, módních přehlídkách apod. Je určena pro žáky Obchodní akademie a Integrované střední školy  obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě, ale i pro žáky jiných středních a základních škol, kteří mají zájem podílet se na tvorbě modelů naší školy. Snahou školy je podpořit kreativitu a talent těchto možná budoucích návrhářů a současně je zapojit do tvorby a zhotovování vytipovaných modelů nebo celých kolekcí.   Místo soutěže: Soutěž je vyhlašována na Obchodní akademii a Integrované střední škole

SOUTĚŽ „O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOČINY - 2009“

Místo konání:  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum konání: 16. říjen 2009 Partner soutěže: Ústřední bramborářský svaz České republiky Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva. Soutěž má tři soutěžní discipliny:   Soutěžní disciplina

„O bramborovou pochoutku Vysočiny - 2008“

Soutěž byla součástí oslav stoletého výročí založení první bramborářské organizace v českých zemích a byla pořádána ve spolupráci s Ústředním bramborářským svazem ČR. Soutěž byla vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením, přihlášenou školu reprezentovala dvoučlenná soutěžní družstva. Členové soutěžních družstev si změřili síly ve třech disciplinách. Prví disciplinou byl vědomostní test, ve kterém soutěžící prokazovali své znalosti o bramborách a jejich použití v gastronomii. Po absolvování testu se jeden člen soutěžního týmu věnoval přípravě bramborového salátu a druhý dohotovení moučníku z brambor. Soutěžící popustili uzdu své fantazii a ukázali, že z brambor se dají připravit opravdové pochoutky. Odborná porota měla velmi

Soutěž v účetnictví "MÁ DÁTI, DAL 2010" - Znojmo

Ve dnech 26. – 27. ledna 2010 se konal ve Znojmě již 4. ročník soutěže v účetnictví s názvem „MÁ DÁTI, DAL 2010“, která je určena žákům 4. ročníků středních škol s ekonomickým zaměřením. Jednalo se skutečně o velmi náročnou soutěž, konanou ve dvou blocích, a organizátory i účastníky chápanou jako mistrovství České republiky žáků středních škol v účetnictví. Soutěže se zúčastnilo celkem 155 žáků z 82 škol celé republiky. První soutěžní blok se konal na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě a trval 4 x 60 minut, druhý blok soutěže absolvovali účastníci na Obchodní akademii Znojmo v délce trvání 75 minut. Z naší školy se této soutěže
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev