Soutěž žáků v oblasti módního návrhářství školní rok 2005/2006

Zobrazeno: 1333

 

Charakter a cíl soutěže:
Soutěž je zaměřena na vytváření návrhů oděvů ve vyhlášených kategoriích, které by se mohly stát budoucí kolekcí naší školy při prezentaci na různých soutěžích, módních přehlídkách apod. Je určena pro žáky Obchodní akademie a Integrované střední školy  obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě, ale i pro žáky jiných středních a základních škol, kteří mají zájem podílet se na tvorbě modelů naší školy. Snahou školy je podpořit kreativitu a talent těchto možná budoucích návrhářů a současně je zapojit do tvorby a zhotovování vytipovaných modelů nebo celých kolekcí.

 

Místo soutěže:

Soutěž je vyhlašována na Obchodní akademii a Integrované střední škole  obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě.

 

Kategorie soutěže:

a)  Tématická:

Společenský oděv

 

Klasická móda

 

Avantgarda

 

Free style

 

 

b)  Věková

Do 15 let (základní školy)

 

Od 15 let (střední školy)

 

Popis jednotlivých témat:

Společenský oděv - pestrá paleta dámských oděvů společenského charakteru, módnost propojená s elegancí, efektní materiály, vypracování...

Klasická móda - klade důraz na perfektní vypracování klasických oděvů - dámská saka, pláště, kostýmy, komplety,  ostatní podšité oděvy, náročnější provedení, zajímavé detaily.

Avantgarda - oděvy netradičních tvarů, materiálů, kombinace různých technik vypracování, nápadité, extravagantní...

Free style - volné téma po všech stránkách - použitých materiálů, tvarů, střihového řešení...

 

Podmínky soutěže:

Do soutěže je možné zařadit pouze:

·         návrhy, které dosud nebyly oceněny v žádné jiné soutěži,

·         návrhy, které jsou řádně označeny vybranou kategorií, podepsané a odevzdané (zaslané) na adresu:

Obchodní akademie a Integrovaná střední škola  obchodu a služeb, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, pracoviště  Kyjovská 3 187, kabinet – Ing. Eva Forgáčová, dílny odborného výcviku – učitelky odborného výcviku, nejpozději do 31. ledna 2006

a)   Soutěže se může zúčastnit jednotlivec či kolektiv autorů středních nebo základních škol podle uvedených věkových kategorií.

b)   Každý soutěžící se může zúčastnit všech nebo zvolených kategorií s neomezeným počtem návrhů. Doporučuje se, pokud se jedná o více návrhů, aby tyto návrhy tvořily kolekci s určitým společným prvkem.

c)   Návrhy musí být nakresleny na výkresu formátu A3, A4, nejlépe jeden návrh na výkrese.

d)   Návrhy mohou být doplněny slovním popisem, případně určením zvoleného materiálu.

e)   Návrhy bez označení kategorie si hodnotící komise vyhrazuje zařadit sama dle uvážení.

Hodnocení soutěže:

a)   Všechny návrhy, které splňují výše uvedené podmínky, budou hodnoceny odbornou hodnotící komisí podle následujících kritérií:

·         Celkový dojem a estetická úroveň

·         Originalita návrhů

·         Barevnost návrhů v souvislosti s módními trendy

·         Využitelnost návrhů při tvorbě kolekcí modelů

b)   Výsledky soutěže budou vyhlášeny 28. února 2006 

c)   Vítězné návrhy budou odměněny věcnými cenami v hodnotě:

               1. místo - 300 Kč

               2. místo - 200 Kč

               3. místo - 100 Kč

d)   Hodnotící komise si vyhrazuje právo neudělit žádné místo, a tudíž i cenu v jednotlivých kategoriích.

 

.

Závěr:

Všechny bližší informace spojené se soutěží Vám podá Ing. Eva Forgáčová - tel.: 569 430 663, forgacov@oaiss.cz nebo Naděžda Žáčková - tel.: 569 430 641, zackova@oaiss.cz  

 
Návrhy z předchozího ročníku je možné shlédnout na internetových stránkách školy.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev