Soutěž "O bramborovou pochoutku Vysočiny" - 3. ročník

Zobrazeno: 1378

Místo konání: 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod

Datum konání:  15. říjen 2010

Partner soutěže: Ústřední bramborářský svaz České republiky

Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva. Soutěž má tři soutěžní discipliny:

 

Soutěžní disciplina
Maximální počet bodů
Vědomostní test
10 (20 bodů pro družstvo)
Příprava bramborové polévky
40
Moučník
40

 

Vědomostní test vypracují oba členové soutěžního družstva. Jeden ze členů družstva se zúčastní přípravy bramborové polévky, druhý člen družstva bude soutěžit ve třetí disciplině - moučník.
Práci soutěžících bude hodnotit odborná komise bodováním, soutěžní družstvo může získat maximálně 100 bodů.

Hodnocení soutěžních disciplin:

Předseda komise:   představitel Ústředního bramborářského svazu České republiky.

Členové komise:  odborní učitelé a učitele odborného výcviku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a odborní učitelé a učitelé odborného výcviku zúčastněných škol, kteří přijedou jako doprovod žáků.

Soutěžní discipliny:

A. Vědomostní test – absolvují oba členové soutěžního družstva:

 • soutěž proběhne v učebně Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod (dále jen OAHS), dozor konají učitelé OAHS,

 • v časovém limitu 20 minut každý soutěžící vypracuje test o 20 otázkách,

 • na každou otázku existuje právě jedna správná odpověď, kterou soutěžící označí kroužkem,

 • za každou správnou odpověď obdrží soutěžící 0,5 bodu,

 • vyhodnocení testu provede komise.

B. Příprava bramborové polévky:
 • soutěž probíhá v určených prostorách OAHS za účasti odborné komise,

 • úkolem soutěžícího bude připravit  5 porcí z bramborové polévky v časovém limitu 65 minut podle vlastního technologického postupu,

 • hodnocena bude norma, chuť výrobku, vzhled výrobku, dodržení technologického postupu, hygiena práce,

 • výrobek bude hodnocen bodováním, maximální počet bodů 40.

 • pořadatel zajistí:

 • pracovní plochu
 • 1/2 kg syrových neloupaných brambor,
 • polévkové šálky a teriny na prezentaci výrobku,
 • jmenovku soutěžícího,
 • krájecí desky, digitální váhu, papírové utěrky.


 • soutěžící zajistí:

 • vypracovaný technologický postup a normu na 5 porcí bramborové polévky (oba materiály předloží odborné komisi před začátkem soutěžní discipliny),
 • všechny potřebné suroviny k přípravě polévky podle vlastního technologického postupu (suroviny k přípravě polévky nesmí být předem nakrájeny a tepelně upraveny),
 • potřebný inventář,
 • suroviny k dekoraci  výrobku podle vlastního uvážení (nebude součástí hodnocení). 

    
C.  Moučník:
 • soutěž probíhá v určených prostorách OAHS za účasti odborné komise,

 • soutěžící připraví korpus moučníku podle technologického postupu (viz příloha "Moučník - technologický postup), korpus přiveze hotový s sebou, krájení a tvarování korpusu provede až v rámci soutěže,
    

 • soutěžící si přiveze všechny suroviny určené k dohotovení moučníku,

 • v časovém limitu 60 minut moučník dohotoví a připraví 6 moučníkových porcí,

 • výrobek bude hodnocen bodováním, maximální počet bodů 40,

 • hodnocena bude chuť výrobku, vzhled výrobku, hygiena práce,

 • moučník - technologický postup (*pdf)


           pořadatel zajistí:

 • pracovní plochu,
 • 6 talířů masových na prezentaci výrobku a degustaci,
 • jmenovku soutěžícího,
 • papírové utěrky.

 
            soutěžící zajistí:

 • vypracovaný technologický postup a normu výrobku, které předloží odborné komisi před začátkem soutěžní disciplíny,
 • hotový korpus moučníku podle stanoveného technologického postupu,
 • potřebný inventář,
 • suroviny a polotovary potřebné k dohotovení a ozdobení moučníku.

Časový harmonogram soutěže:

7:30 – 8:00    Prezentace účastníků a losování pořadových čísel.

8:00 – 8:30    Slavnostní zahájení soutěže.

8:30 – 9:00    Přestávka - soutěžící se převléknou do prac. oděvu.

9:00 – 10:20 

   - Příprava pracovišť

   - Příprava bramborové polévky - soutěž

   - Dohotovení moučníku - soutěž

10:20 – 11:00    Přestávka, občerstvení.

11:00 – 11:20    Vědomostní test.

11:20 – 12:20     Přestávka.

12:20 – 13:00     Oběd.

13:00 – 13:30     Vyhlášení výsledků soutěže.


Ocenění účastníků soutěže – hodnoceny budou kategorie:

 • Nejlepší bramborová polévka (1. , 2. a 3. místo).

 • Nejlepší moučník z brambor (1., 2. a 3. místo).

 • Nejlepší soutěžní družstvo (1., 2. a 3. místo).

Tři vyhodnocená soutěžní družstva obdrží poháry a diplomy.
Každý účastník soutěže obdrží účastnický list a upomínkové předměty.


Poznámky:

1)  Startovné účastníci soutěže neplatí.

2)  Účastníci soutěže i pedagogický doprovod si mohou přihlásit oběd (viz přihláška do soutěže), za který zaplatí 58,- Kč v hotovosti při prezentaci.


Přihlášku do soutěže zasílejte do 24. září 2010 písemně na adresu školy:


Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Ing. Marie Mrázová, Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod

nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz .

>>> Přihlášku v elektronické podobě najdete zde. <<<

Vaše případné dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím e-mailové adresy mrazova@oahshb.cz nebo na telefonním čísle 731 483 661.

Těšíme se na vaši účast v soutěži!


V Havlíčkově Brodě dne 5. 9. 2010


Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev