Soutěž odborných dovedností oboru Prodavač a Obchodník

Zobrazeno: 1530

 


  Soutěž byla podporována  krajským úřadem kraje Vysočina ,  který se podílel rovněž na finančním zabezpečení akce. Tříčlenná družstva ze sedmi škol regionu Vysočina soutěžila v části teoretické a poté předvedla i své praktické dovednosti. Testy z ekonomiky a obchodního provozu, zbožíznalství, obchodních počtů, aranžování a cizího jazyka připravovali odborní učitelé všech zúčastněných škol. Znalosti žáky byly prostřednictvím těchto testů důkladně prověřeny. Praktická část začala poznáváním vzorků zboží a pokračovala předvedením správného postupu vážení zboží, prací na kontrolní pokladně a balením zboží.
Do práce hodnotitelských komisích byli zapojeni nejen odborní učitelé hostitelské školy, ale i pedagogický doprovod soutěžících z ostatních škol.

     


Výsledky soutěže:

 • V oboru vzdělání Prodavač
  • 1. V. Václavková (Hotelová škola Třebíč)
  • 2. Z. Sochorová (SŠ obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.)
  • 3. M. Šulcerová (SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice)
 • V oboru vzdělání Obchodník
  • 1. J. Získalová (SŠ SČMSD Humpolec, s. r. o.)
  • 2. L. Grochalová (SŠ obchodu a služeb Jihlava)
  • 3. P. Klusáčková (SŠ obchodu a služeb Jihlava)

Výsledková listina ve formátu .pdf

Jako nejlepší družstvo bylo
vyhodnoceno družstvo děvčat
ze SŠ řemesel a služeb
Moravské Budějovice.

Vítězné družstvo Moravských BudějovicVítězům byly kromě diplomů předány věcné ceny, všichni účastníci soutěže pak obdrželi účastnické listy, propagační předměty hostitelské školy a města Havlíčkův Brod.

V roce 2008 se pořadatelem 6. ročníku soutěže stane
 "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice".

V Havlíčkově Brodě 21.3. 2007

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev