SOUTĚŽ „O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOČINY - 2009“

Zobrazeno: 1319

Místo konání: 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Datum konání: 16. říjen 2009

Partner soutěže: Ústřední bramborářský svaz České republiky

Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva. Soutěž má tři soutěžní discipliny:

 

Soutěžní disciplina
Maximální počet bodů
Vědomostní test
10 (20 bodů pro družstvo)
Příprava bramborového salátu
40
Moučník
40

 

Vědomostní test vypracují oba členové soutěžního družstva.

Jeden ze členů družstva se zúčastní přípravy salátu z brambor, druhý člen družstva bude soutěžit ve třetí disciplině Moučník.

Práci soutěžících bude hodnotit odborná komise bodováním, soutěžní družstvo může získat maximálně 100 bodů.

 

Hodnocení soutěžních disciplin:

Předseda komise:   Představitel Ústředního bramborářského svazu ČR

Členové komise:  odborní učitelé a učitele odborného výcviku Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod a odborní učitelé a učitelé odborného výcviku zúčastněných škol, kteří přijedou jako doprovod žáků.

 

Soutěžní discipliny:

A. Vědomostní test – absolvují oba členové soutěžního družstva:

 • soutěž proběhne v učebně Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod (dále jen OAHS), dozor konají učitelé OAHS,

 • v časovém limitu 20 minut každý soutěžící vypracuje test o 20 otázkách,

 • na každou otázku existuje právě jedna správná odpověď, kterou soutěžící označí kroužkem,

 • za každou správnou odpověď obdrží soutěžící 0,5 bodu,

 • vyhodnocení testu provede komise.

B. Příprava salátu z brambor
 • soutěž probíhá v určených prostorách OAHS za účasti odborné komise,

 • úkolem soutěžícího bude připravit 1 kg salátu z brambor v časovém limitu 20 minut podle vlastního technologického postupu,

 • hodnocena bude norma, chuť výrobku, vzhled výrobku, dodržení technologického postupu, hygiena práce,

 • výrobek bude hodnocen bodováním, maximální počet bodů 40.


 • pořadatel zajistí:

 • pracovní plochu
 • 1 kg vařených oloupaných studených brambor (soutěžící použije do 1 kg salátu minimálně 500 g vařených brambor),

 • talíře na prezentaci výrobku (talíř oválný průměr 27 cm - 900 g pokrmu) a degustaci výrobku (dezertní talíř – 100 g pokrmu),

 • jmenovku soutěžícího,
 • digitální váhu, papírové utěrky.


 • soutěžící zajistí:

 • vypracovaný technologický postup a normu na 1 kg salátu z brambor (oba materiály předloží odborné komisi před začátkem soutěžní discipliny),

 • všechny potřebné suroviny k přípravě bramborového salátu podle vlastního technologického postupu,

 • suroviny k přípravě salátu musí být připravené k rychlému použití, soutěžící nebude mít možnost tepelně suroviny upravovat,

 • potřebný inventář,
 • suroviny k dekoraci k výrobku podle vlastního uvážení (nebude součástí hodnocení).


C. Kynutý moučník
 • soutěž probíhá v určených prostorách OAHS za účasti odborné komise,

 • úkolem soutěžícího bude dohotovení kynutého moučníku, ve kterém jsou jednou ze základních použitých surovin brambory – moučník si přiveze hotový s sebou a připraví 4 moučníkové porce,

 • časový limit na dohotovení 20 minut,

 • výrobek bude hodnocen bodováním, maximální počet bodů 40,

 • hodnocena bude chuť výrobku, vzhled výrobku, hygiena práce.

 • pořadatel zajistí:

  • pracovní plochu,
  • stůl prostřený ubrusem pro vystavení 1 porce výrobku,
  • 4 talíře masové na prezentaci výrobku a degustaci,
  • jmenovku soutěžícího,
  • papírové utěrky.

 

 • soutěžící zajistí:

  • vypracovaný technologický postup a normu, který předloží odborné komisi před začátkem soutěžní discipliny

  • hotový kynutý moučník, při jehož přípravě bylo použito droždí a jako jedna ze základních surovin byly použity brambory,

  • suroviny potřebné k ozdobení moučníku,

  • označení exponátu (název výrobku).

Časový harmonogram soutěže:

7.30 – 8.00 Prezentace účastníků a losování pořadových čísel.

8.00 – 8.20 Slavnostní zahájení soutěže.

8.20 – 8.40 Vědomostní test.

8.40 – 9.15 Přestávka - soutěžící se převléknou do pracovního oděvu.

9.15 – 9.30 Příprava salátu z brambor – příprava pracoviště.


Kynutý moučník – příprava pracoviště.

9.30 – 9.50 Příprava salátu z brambor – soutěž.

Dohotovení moučníku – soutěž.

9.50 – 10.30 Přestávka, občerstvení.

10.30 – 13.00 Prohlídka města Havlíčkův Brod.

13.00 – 13.30 Oběd.

14.00 Vyhlášení výsledků soutěže.

Ocenění účastníků soutěže – hodnoceny budou kategorie:

 • Nejlepší bramborový salát (1. , 2. a 3. místo).

 • Nejlepší moučník (1., 2. a 3. místo).

 • Nejlepší soutěžní družstvo (1., 2. a 3. místo).

Tři vyhodnocená soutěžní družstva obdrží poháry a diplomy.

Každý účastník soutěže obdrží účastnický list a upomínkové předměty.

Poznámka: startovné účastníci soutěže neplatí.

Účastníci soutěže i pedagogický doprovod si mohou přihlásit oběd (viz přihláška do soutěže), za který zaplatí 58,- Kč v hotovosti při prezentaci.

Přihlášku do soutěže zasílejte do 23. září 2009 písemně na adresu školy

(Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Ing. Marie Mrázová, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod)

nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz .

>>> Přihlášku v elektronické podobě najdete zde. <<<

Těšíme se na vaši účast v soutěži.

Vaše případné dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím
e-mailové adresy mrazova@oahshb.cz nebo telefonním čísle 731 483 661.

 

Havlíčkův Brod, 14. 9. 2009

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev