Složení Školské rady na období 2008-2011

Zobrazeno: 1373

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem (schváleno usnesením 1663/36/2008/RK dne 9. 12. 2008):

 1. Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka města Havlíčkův Brod, členka Zastupitelstva kraje Vysočina

 1. Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod

 1. Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva kraje Vysočina (od 4. 4. 2007)


Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 19. 11. 2008:

  1. Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod

  1. Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod

  1. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod


Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 26. 11. 2008:

   1. Radomíra Kvášová, vychovatelka, ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod

   1. Jitka Mikésková, referentka, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Havlíčkův Brod

   1. Ing. Jaroslava Ročňová, ekonom, Bohemia Brillant Světlá nad Sáazvou
O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev