Složení Školské rady

Zobrazeno: 1729

 

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem:

1.      PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina

2.      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, starosta města Havlíčkův Brod

3.      Ing. Čeněk Jůzl, obchodní ředitel firmy ROSS Holding, s.r.o. 

 

Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 9. 11. 2005:

1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851

2.      Ing. Zdeňka Králíčková, vedoucí odloučeného pracoviště OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851

3.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851


Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 16. 11. 2005:

1.      Václav Havelka, vedoucí provozu infrastruktury ČD, a.s., Jihlava 

2.      Miroslava Michalová, účetní daňové kanceláře Ing. Fencíkové, Havlíčkův Brod 

3.      Ing. Jindřich Pešek, samostatný ekonom ENVIREX Holding, a.s., Nové Město na Moravě

 
 
Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev