Školní seznam literárních děl - rok 2011

Zobrazeno: 1401

1. Základní úroveň obtížnosti

Seznam obsahuje 40 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií:

 Světová a česká literatura do konce 19. století minimálně 4 díla
 Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 díla
 Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 děl

Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

 

2. Vyšší úroveň obtížnosti

Seznam obsahuje 105 literárních děl, žák si z něj vybírá 30 děl podle následujících kritérií:

 Světová a česká literatura do konce 18. století  minimálně 3díla
 Světová poezie a próza 19. století  minimálně 2 díla
 Česká poezie a próza 19. století  miniámálně 2 díla
 (z toho 1 básnické)
 Světová a česká dramatická tvorba 19. - 21. století  minimálně 2 díla
 Světová a česká poezie 20. a 21. století  minimálně 2 díla
 Světová próza 20. a 21. století  minimálně 3 díla
 Česká próza 20. a 21. století  minimálně 4díla

 



Mgr. Jarmila Zrnová
předsedkyně předmětové komise českého jazyka a literatury

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev