ŠKOLNÍ ŘÁD

Zobrazeno: 1541

Obsah:

  • I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

  • II. Provoz a vnitřní režim školy

  • III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  • IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

  • V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků


Školní řád  .   (*pdf)

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev