Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Zobrazeno: 1296

Podle výsledků poslechového testu a hodnocení ústního projevu se v soutěži nejvýše umístili:

 1. místo:
  Veronika Barcíková (Obchodní akademie, 3.B)
  Ladislav Šimek (Hotelnictví a turismus, H1)

 1. místo:
  Alena Zwetzová (Obchodní akademie, 2.B)

 2. místo:
  Filip Tregler (Obchodní akademie, 3.A)


Vítězům soutěže blahopřejeme.

Všem v soutěži zúčastněným studentům děkujeme za důstojnou účast.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev