Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Zobrazeno: 1523

Ostatní uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou budou pozváni k přijímací zkoušce z českého jazyka v termínu, který si zvolili. Teprve po vykonání přijímací zkoušky bude zveřejněno celkové pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. 

Informace pro přijaté uchazeče:

Písemná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 22. dubna 2011, uchazečům o nástavbové studium dne 2. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. 
 

Informace pro uchazeče, kteří budou konat přijímací zkoušku:

Celkové pořadí přijatých a nepřijatých žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude zveřejněno po konání přijímací zkoušky, nejpozději dne 29. dubna 2011, pořadí uchazečů o nástavbové studium nejpozději dne 4. května 2011. Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou budou vydávána dne 3. května 2011, v oborech nástavbového studia dne 6. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Důležité upozornění pro přijaté uchazeče:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může on nebo jeho zákonný zástupce odevzdat vyplněný zápisový lístek osobně ihned po převzetí rozhodnutí o přijetí ve výše uvedených dnech. Neodevzdá-li přijatý uchazeč v určené lhůtě zápisový lístek, vzdává se tím práva být přijat za žáka daného oboru střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze jednou. 
 

Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, kteří nekonali přijímací zkoušku:

 Havlíčkův Brod  22. března 2011                                                 Mgr. Jiří Forman,  ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev