Sdělení MŠMT - jednotné zkušební schéma společné části MZ

Zobrazeno: 1397

Výňatek z dokumentu MŠMT č.j.:  34 907/2010 - 2

V souladu s § 2 odst. 3 Vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb. stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období ve školním roce 2010/2011 následovně:

a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek konání zkoušek ve smyslu příloh 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v příloze 1 tohoto sdělení;

b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek kategorie SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušek o 25% konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v příloze 2 tohoto sdělení.

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev