Regionální soutěž odborných vědomostí a dovedností

Zobrazeno: 1363

  Pořadatelem 5. ročníku regionální soutěže odborných vědomostí a dovedností žáků 3. ročníků oboru vzdělání Obchodník a Prodavač je Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Soutěž se bude konat dne 21. března 2007 v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, Havlíčkův Brod.

Bylo osloveno 7 škol regionu Vysočina. Do soutěže se může přihlásit z každé školy tříčlenné družstvo složené ze žáků 3. ročníků oboru vzdělání Obchodník nebo Prodavač. Všichni soutěžící a doprovodné osoby obdrží občerstvení a oběd.

Prezentace účastníků soutěže od 7.15 do 7.45 hodin.

Pokyny pro školy, které se soutěže zúčastní:

 1. Vyplněné přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 23. února 2007 na adresu pořádající školy (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod) nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz.

 1. Prosím zástupce škol, které se zúčastnily loňského ročníku soutěže, o vypracování zadání testů. Zadání, výsledky a způsob hodnocení jednotlivých testů nebo částí soutěže zašlete na výše uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu do 23. února 2007.

Předmět
Škola
Zbožíznalství

Střední škola řemesel a služeb

Moravské Budějovice
Ekonomika, Obchodní provoz
Střední škola Pelhřimov
Obchodní počty
Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Cizí jazyk (ANJ, NEJ)

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou

Aranžování
Hotelová škola Třebíč


 1. Účastnící soutěže musí být vybaveni:

  1. pracovním oděvem a obuví
  2. psacími a rýsovacími potřebami

  3. nožem nebo nůžkami určenými pro úpravu přířezu

  4. kapesní kalkulačka je povolena, nelze používat mobilní telefon místo kalkulačky.

 1. Informace o soutěži najdete na webové adrese školy www.oahshb.cz.

 2. Zde je ke stažení přihláška do soutěžě - prosíme vyplnit, orazítkovat a odeslat poštou na adresu školy.


S případnými dotazy se obracejte na zástupkyni ředitele Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod pro učební obory Ing. Marii Mrázovou, e-mail mrazova@oahshb.cz., telefon 569 421 182 nebo 731 483 661.


Těšíme se na vaši účast v soutěži.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev