Propozice mistrovství republiky v grafických disciplínách 2009

Zobrazeno: 1303

Propozice soutěže ke stažení ve formátu pdf vhodném pro tisk  (595kB)


Všeobecná ustanovení:

  1. Pořadatelé :
    Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
    Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod
    www.oahshb.cz
a Nadační fond EKONOM při OA a HŠ Havlíčkův Brod

  1. Kontaktní osoba:
    Ing. Hana Kopicová
    telefon: 569 433 581
    mobil: 720 559 814
    e-mail: kopicova@oahshb.cz

  1. Termín konání:
    27. a 28. dubna 2009
  1. Kategorie:
    Psaní na klávesnici
    Korektura textu
    Wordprocessing
    Záznam mluveného slova
  1. Přihlášky:
    Vyplněné přihlášky (viz. příloha) zasílejte nejpozději do 10. dubna 2009 na adresu kopicova@oahshb.cz e mailovou poštou. Vaše požadavky vyznačte v přihlášce (ano - ne), na pozdější změny nebude brán zřetel.

  1. Účastnický poplatek:
    Uhrazení poplatku ve výši 200 Kč provedou všichni účastníci soutěže (soutěžící i doprovod) v hotovosti při prezenci.

  1. Prezence:
    Proběhne v pondělí 27. dubna na pracovišti Bratříků do 11:30 hod. Při prezenci je nutné podepsat prezenční listinu a zaplatit účastnický poplatek. Po prezenci proběhne ubytování na Domově mládeže na pracovišti Kyjovská.

  1. Účastníci:
    Dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola v plném rozsahu. Pokud se žák nezúčastní akcí z programu, nese za něj plnou zodpovědnost pedagogický doprovod z vysílající školy. Soutěžící si přivezou svoje stojánky na umístění předlohy při soutěžních disciplínách.

  1. Jízdné:
    Soutěžícím bude proplaceno jízdné při prezenci na základě předložených jízdenek.

  1. Příjezd:
    Pokud přijedete hromadnou dopravou a máte zájem o zajištění dopravy z autobusového terminálu nebo vlakového nádraží k budově, kde bude probíhat prezence, napište nám při zasílání přihlášky i zprávu. Uveďte druh dopravního prostředku, kterým přijedete, spoj a čas příjezdu. V případě použití soukromého motorového vozidla bude jízdné v ceně jízdenky uhrazeno pouze řidiči. Parkovat můžete v areálu školy.

 
Kde nás najdete?

V Havlíčkově Brodě má naše škola tři pracoviště:
  • Bratříků 851 - sídlo vedení školy – zde bude probíhat registrace a soutěž v psaní i korekturách
  • U Trojice 2005 - obor "Obchodní akademie" – zde bude probíhat soutěž ve wordprocessingu
  • Kyjovská 3187 - studijní a učební obory – zde budete ubytováni

Mapka pracovišť - kliknutím do mapy ji zvětšenou otevřete v novém okně

Mapa pracovišť - kliknutím se mapka otevře velká v novém okněPlánek města a příjezdových cest:


Organizační pokyny:

1. den soutěže – pondělí 27. dubna 2009

  • 8:00-11:30 h příjezd a prezence na soutěžících na pracovišti Bratříků, ubytování na pracovišti Kyjovská
  • 13:00 h Slavnostní zahájení soutěže v sále Staré radnice na Havlíčkově náměstí
  • 14:45 h Příprava na soutěž ve wordprocessingu – pracoviště U Trojice
  • 14:45 h Výlet soutěžících ostatních disciplín do Lipnice nad Sázavou
  • 15:00 h Zahájení soutěže ve wordprocessingu – pracoviště U Trojice
  • 17:00-18:00 h Večeře
  • 18:00-19:00 h Schůzka všech zúčastněných pedagogů na pracovišti Bratříků, seznámení s novým soutěžním řádem – provede Ing. Drábová
  • 18:00-19:00 h Promítání filmu pro soutěžící
  • 20:00 h Raut pro pedagogický doprovod a hosty
  • 20:00-22:30 h Diskotéka pro soutěžící

2. den soutěže – úterý 28. dubna 2009

  • 7:00-8:00 h Snídaně
  • 8:30 h Soutěž – korektura textu
  • 9:30 h Soutěž – opis
  • 10:30-11:30 h Soutěž – Záznam mluveného slova
  • 10:30 h Prohlídka města s průvodcem
  • 12:30 h Oběd
  • 13:30 h Vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení soutěže

Technické vybavení:
Pořadatel zajistí pro každého účastníka PC s monitorem, myší a klávesnicí. Všechny počítače akceptují klávesnice s rozhraním PS/2 nebo USB. Redukce pro vlastní klávesnice pořadatel nezajišťuje. Při využití vlastního PC nám napište zprávu, na jakém médiu (flash disku, CD) je třeba připravit zadání.

V případě nejasností nás kdykoli můžete kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev