PŘEZDÍVKY A JEJICH UŽÍVÁNÍ

     Ptát se někoho, co je to přezdívka, by bylo určitě zbytečné. Pravděpodobně každý z nás nějakou má nebo alespoň někdy měl. My jsme se letos přezdívkami zabývali i ve výuce českého jazyka, přezdívky totiž patří mezi osobní vlastní jména. A protože nás to docela zajímalo, tak jsme se společně s paní učitelkou Mgr. Zrnovou rozhodli, že se na přezdívky podíváme trochu podrobněji - jak vznikají, co je nejčastějším východiskem vzniku přezdívky, jaké problémy mohou být spojeny s jejich užíváním.     Proto jsme nejprve podnikli pátrání ve svém širokém okolí a pořídili poměrně rozsáhlý soubor přezdívek (519). Přitom jsme zapsali samozřejmě i jméno a

Známe význam cizích slov?

     Prvním podnětem byla ukázka díla Williama Shakespeara "Sen noci svatojánské", kterou jsme společně četli v čítance. Právě v této hře je prvek komična postaven na přejatých slovech. My, jakožto čtenáři, jsme se dostali do situace, kdy většina třídy nepochopila, v čem se ukrývá vtip. Z úsměvů šlo odhadnout, kdo pochopil humor, kdo si myslí, že pochopil, a kdo nepochopil, ale alespoň se usmívá. Všimla si toho i naše paní učitelka Mgr. Iva Sobotková, která poznala, že slovní zásoba v okruhu přejatých slov u dospívajících žáků není zrovna obsáhlá. A tím odstartovala projekt.      Kolektiv naší třídy se rozdělil na

PROJEKT TŘÍDY E3. : Frazeologie a mládež

Mnozí z vás se možná ptají, co to vůbec frazeologie je. Název zní možná složitě, ale skrývá se pod ním to, s čím se všichni běžně setkáváme. Uznejte sami – neříkáte někdy věty typu „hodil flintu do žita“, „kouká jak vyoraná myš“, „jde mu to jako psovi pastva“ a podobně? No a to je právě ono… My jsme se letos při hodinách českého jazyka právě frazeologii (kromě jiného) věnovali. A byla to naše paní třídní učitelka (Mgr. Jarmila Zrnová), kterou napadlo, že si prověříme, jak hluboké jsou znalosti studentů naší školy právě v tomto oboru. Vycházeli jsme z předpokladu, že to nebude zrovna nejsilnější

Projekt třídy H3. - školní rok 2008/09

Pod vedením paní učitelky Zrnové jsme se s chutí pustili do práce. Nejdříve jsme museli shromáždit dostatek materiálu ke zkoumání, proto každý z nás „dodal“ minimálně 5 (spíš více) názvů podniků, které znal ze svého okolí (či odjinud) nebo přímo z hotelové praxe. Nastudovali jsme něco teorie, pak následovalo zjišťování motivace názvů, třídění do skupin, seřazení podle frekvence, úvahy o vhodnosti či nevhodnosti názvů. Diskutovali jsme, hodnotili a dospěli k zajímavým závěrům, které vám předkládáme... Zde je originál projektu ke stažení ve formátu .pdf   1) Úvod Obchodní firma není jen název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, ale je to také název, který se

Na vlastních nohou – Stonožka

Když jsem přešla na střední školu, najednou tu nebylo nic podobného, do čeho bych mohla vložit svou aktivitu. Proto jsem se rozhodla seznámit se Stonožkou i vás, mé nové spolužáky a učitele.Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka soustřeďuje od roku 1990 děti z českých, slovenských, norských i kanadských škol pod společným heslem DĚTI S LÁSKOU – DĚTI PRO MÍR. Děti malují vánoční přání, sbírají druhotné suroviny, pořádají rozmanité školní i mimoškolní akce – výstavy, koncerty, divadelní představení – a takto získané finanční prostředky (sponzorské dary) směřují všude tam, kde děti potřebují pomoc. Stonožka pomohla mnoha českým a slovenským zdravotnickým ústavům vybavit dětská oddělení
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev