Zadání pro 2. kolo projektu "Studenti čtou a píší noviny" - 2011

Téma ke zpracování: ŠKOLA: INSPIRACE, NEBO INSTITUCE?      „Syn se ve škole učí, jak napsat telegram, který už neexistuje," stěžuje si matka.     Vyberte si jedno z podtémat: 1. Zažili jste nějakou podobnou příhodu? O čem podle vás svědčí? 2. Dokážou školy držet tempo s vývojem společnosti, nebo zaostávají? Pokud zaostávají, proč tomu tak je a jak to řešit? 3. Má se výuka měnit stejně rychle jako nestálé technologie, nebo má být vzdělání ze své podstaty konzervativní? Co to znamená v praxi? 4. Umíte předem odhadnout, které informace pro vás budou v životě důležité, nebo se může později ukázat, že jste se mýlili? 5. Máte pocit, že vás škola

Studenti čtou a píší noviny - zadání pro 2. kolo - podzim 2010

  Téma ke zpracování: (NE)ZBYTNÝ ALKOHOL?   Alkohol je droga, která ovlivňuje chování lidí. Nesmí se prodávat mladším 18 let, pod jeho vlivem se např. nesmí řídit auto nebo chodit do práce. Ve společnosti je na druhou stranu velký tlak na to, aby člověk při každé oslavě či třeba jenom běžném setkání z přáteli alkohol pil.   Za téma svého článku si vyberte nejlépe jednu z podotázek: 1. Co si myslíte o tomto rozporu? Jaké jsou jeho příčiny a důsledky?   2. Jak vnímáte konzumaci alkoholu kolem sebe (známí, rodina apod.) co do vhodnosti a četnosti? Setkáváte se s důsledky nestřídmého pití?   3. Co si myslíte o hranici 18 let?

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - podzim 2010

I v letošním školním roce se naše škola zapojí do podzimního kola projektu MF DNES nazvaného Studenti čtou a píší noviny. V rámci tohoto projektu budou žáci přihlášených tříd dostávat zdarma MF DNES, budou ji číst a budou ji využívat při vyučování (především při hodinách českého jazyka, ale i při výuce jiných předmětů). Studenti se tak budou učit pracovat s novinami, hledat v nich informace, předávat je ostatním, hodnotit, zaujímat vlastní stanoviska atd. Důležitou součástí projektu je také psaní článků do MF DNES na témata zadaná redakcí postupně ve 3 kolech. Nejlepší práce budou zveřejňovány přímo v MF DNES (autoři obdrží i zajímavé ceny), všechny práce pak

Studenti čtou a píší noviny - zadání pro 3. kolo

  Téma ke zpracování:   ČTU KNIHU. JSEM NORMÁLNÍ?     Za téma svého článku si vyberte nejlépe jednu z podotázek:   1. Čtou děti a teenageři méně než starší generace? Proč? Jak čtete vy?   2. Potřebuje každý člověk číst knihy, nebo se bez toho obejde? Proč?   3. Jakou roli ve vašem životě hrají knihy? Které vás nejvíce ovlivnily? Jak?   4. V čem se liší člověk, který pravidelně čte, od toho, který nečte?   5. Může moderní technika při vzdělávání člověka plnohodnotně nahradit čtení?   6. Jak hodnotíte fenomén Harry Potter – ukazuje trvající poptávku mladých lidí po knihách, nebo je to jen módní trend, který nic neovlivní?   7. Je čtení jen druhem zábavy, který byl

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - jaro 2009

Projekt má 2 roviny: Využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol (30. 03. – 07. 05. 2009) Přihlášené třídy budou v uvedeném období dostávat zdarma 30 výtisků MF DNES denně. V jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, občanská nauka, dějepis, zeměpis, ekonomika, tělesná výchova, chemie) pak budou studenti ve skupinách pracovat s takto získaným materiálem, informovat ostatní studenty, hodnotit, zaujímat vlastní názor… . Příspěvky studentů v MF DNES (09. 03. 2009 zadání 1. tématu) Redakce postupně zadá 3 témata. Studentské práce budou předávány

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" - podzim 2007

  Cíl projektu: učit se pracovat s tištěnými novinami ukázat noviny jako zdroj potřebných informací ukázat noviny jako prostor pro vyjádření různých názorů učit se „novinařině“ a vyjádření názoru občana Projekt má 2 roviny:

Matematika a zeměpis zajímavě - interaktivní tabule

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v letošním školním roce začínáme na našem pracovišti "U Trojice" používat v rámci projektu „Matematika a zeměpis zajímavě“ interaktivní tabuli, kterou jsme získali z grantu.Pokusil jsem se zpracovat téma EU – Německo 1. část pro hodinu hospodářského zeměpisu v 1. ročníku studijního oboru "Obchodní akademie".     Na interaktivní tabuli je možno pohybovat v mapě povrchu různými objekty – např. pohořím Harz a studenti pak mají možnost v následující slepé mapě č. 1 sami umístit tato pohoří na správná místa.Následuje vodstvo a slepá mapa č. 2, kde je možné provádět stejnou činnost.   Bohužel v této ukázce

Projekt "Studenti čtou a píší noviny" – podzim 2009

Naše škola se již potřetí zapojuje do projektu Studenti čtou a píší noviny. <br>Tento projekt, organizovaný deníkem Mladá fronta DNES, je určen především studentům 2. ročníků (přihlášeny jsou třídy E2. a A2.B), ale zapojit se mohou i další studenti školy!Projekt má 2 roviny: Využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol (12. 10. – 20. 11. 2009) Přihlášené třídy budou v uvedeném období dostávat zdarma 30 výtisků MF DNES denně. V jednotlivých vyučovacích předmětech pak budou studenti ve skupinách pracovat s takto získaným materiálem, informovat ostatní studenty, hodnotit, zaujímat vlastní názor… .
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev