Adaptační kurz na Ředkovci

  V prvním zářijovém týdnu nového školního roku se žáci 1. ročníků oborů vzdělání Kuchař – číšník a Cukrář  zúčastnili  dvoudenního adaptačního kurzu. Setkání proběhlo v příjemném areálu rekreačního zařízení Ředkovec. Díky úspěšnému projektu „Nikdy nejsme sami II“ získala škola pro účastníky kurzu příspěvek na ubytování, stravování a práci lektorů.   Cílem adaptačního kurzu bylo vzájemné seznámení žáků nových tříd, jejich učitelů a učitelů praktického vyučování. Náročnější aktivity byly vedeny odborníky z pedagogicko-psychologické poradny nebo Městské policie Havlíčkův Brod. S úspěchem se setkaly zážitkové a seznamovací techniky a tvořivé činnosti, ukázalo se, že lze získat mládež i pro aktivní trávení volného času. Adaptační kurzy přispěly k vytváření nových třídních

Výměnný pobyt Česko-Polsko 2008

 Zájem o tuto akci byl zpočátku dosti velký, ale když už šlo jak bych řekla „ do tuhého“ zájem poklesl. Výměny se celkem zúčastnilo osm studentů naší školy a to: Martina Šimková Ivana Švecová Gabriela Fejtová Pavla Maršíková Aneta Přenosilová Darina Hotovcová Zuzana Rázlová Veronika Vodáková Červen Jednalo se o šestidenní pobyt polských studentů u nás v Havlíčkově Brodě, v šesti různých rodinách. Každý den byl naplánovaný do každičkého detailu, program

Adaptační kurzy učebních oborů - rok 2008

Žáci se v novém prostředí cítili příjemně, líbilo se jim, že se blíže poznali. Nejvíce je zaujaly aktivity s Mgr. Stloukalovou, tvorba koláže a velmi se „vydováděli“ na módní přehlídce. Kurz splnil svůj účel, byly navázány nové vztahy ve skupinách. Ukázalo se, že lze všechny získat pro aktivní trávení volného času a že mají žáci rádi i zážitkové a seznamovací techniky. Organizace kurzů byla velmi náročná, a tak by ji nebylo možné zajistit bez podpory vedení školy a pomoci třídních učitelů a učitelů odborného výcviku, proto všem patří poděkování. Doufáme, že se i v příštích letech podaří podobné akce zorganizovat.
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev