Odborný kurz Italská kuchyně

    V rámci projektu „Žijí a vzdělávají se s námi“ žáci získali základní teoretické znalosti o italské kuchyni, jejích surovinách a koření.   V praktické části kurzu žáci ochutnali tradiční italské pokrmy a suroviny (artyčoky, kapary, olivy, parmezán, mozzarelu, panacotu, tiramisu) v tradiční úpravě salátů a malých předkrmů. . Žáci se naučili upravovat ryby marinováním a a byly jim předvedeny možnosti jejich doplnění studenými omáčkami. Dále si sami pod odborným vedením připravili zmrzlinu podle italského receptu a klasické cappuccino. . Vyvrcholením kurzu byla soutěž ve zdobení dortu.     Základní znalosti byly ověřeny jednoduchým testem, který žáci na závěr kurzu ústně obhajovali. .  Z kurzu si žáci odnesli základní informace a recepty italské kuchyně.   Odborný kurz splnil svůj účel

Projektový den Zdravý životní styl a kultura stolování

  V rámci projektu „Žijí a vzdělávají se s námi“ se žáci seznámili s hlavními zásadami zdravého životního stylu, jeho významem pro zdraví člověka, dále se zásadami zdravé výživy a kulturou stolování. Pracovali ve skupinách, vyzkoušeli si přípravu salátů odpovídajících svým složení zdravé výživě. Na závěr diskutovali nad anketou „Zdravý životní styl“.     Náplň kurzu:               1. Zdravý životní styl a jeho hlavní body             2. Vliv životního stylu na zdraví člověka             3. Zásady zdravé výživy             4. Příprava zeleninového salátu a melounové bowle             5. Kultura stolování             6. Vyplnění ankety a její vyhodnocení   V závěru projektového dne připravili slavnostně prostřený stůl, u kterého ochutnali výrobky zdravé výživy.          Projektový den splnil svůj účel zaměřený na  rozvinutí

Žijí a vzdělávají se s námi

   Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  Kraj Vysočina

Cizí jazyky interaktivně

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel  MŠMT

Rozvoj školních poradenských pracovišť - VIP II

  Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizátor  MŠMT a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

UNIV 2 - KRAJE

  Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizátor  Projekt řídí MŠMT, řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání

VIP Kariéra: Vzdělávání – Informace – Poradenství

Vzdělávání – Informace – Poradenství (VIP – Kariéra) VIP - Kariéra je systémový projekt, který pomáhá kariérovému a pedagogicko-psychologickému poradenství na školách. Proto bylo od 1. 9. 2005 na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště kde s naší školou spolupracuje v rámci tohoto projektu psycholog PhDr. Vlastimil SojkaPartnery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (skupina regionálního školství) jsou Institut pedagogicko-psychologického poradenství a Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt  je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR v období 2005 - 2008. Žákům ZŠ i SŠ chybí informace, které nutně potřebují nejen při volbě profesní dráhy, ale také

Projekt - vzdělávání vedoucích pracovníků škol

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel Kraj Vysočina

Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je pomoci žákům prvních ročníků středních škol zorientovat se v nabídce oborů vzdělávání, získat orientaci v obsahu vzdělávání dalších oborů a usnadnit žákům případný přestup mezi podobnými obory vzdělání.  Odborný tým složený ze zkušených pedagogických pracovníků školy upravil učivo oborů vzdělání Kuchař, Číšník – servírka a Cukrář - výroba tak, aby jádro učiva odpovídalo platným osnovám daného oboru vzdělání a aby žák zároveň získal základní poznatky z učiva oborů příbuzných. Prováděné úpravy byly konzultovány a schváleny Národním ústavem odborného vzdělávání. Kuchaři získají prostřednictvím výběrového předmětu technologie cukrářské výroby základní poznatky o
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev