Projektový den Složité moučníky

Zobrazeno: 1492

   

V rámci projektu "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" se žáci seznámili a prakticky si připravili vybrané druhy cukrářských výrobků.

   

Současně byla připravena výstavka hotových výrobků, kde si zároveň žáci prakticky vyzkoušeli založení tabule „Čaj o páté“ v jídelně školních kuchyněk.

   

Projektový den měl za cíl rozvinout a obohatit vědomosti a dovednosti žáků oboru Stravovací a ubytovací služby. Tento cíl byl splněn a na závěr každý účastník obdržel Osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Zpracovala : Bc. Klára šeredová, Ing. Eva Forgáčová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev