Projektový den na téma SLAVNOSTNÍ STOLOVÁNÍ

Zobrazeno: 1533

V rámci projektu "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" se žáci seznámili a prakticky si vyzkoušeli slavnostní stolování i běžné prostírání, součástí kurzu byly i základy společenského chování.
Program :    
·          Společenské chování – při jídle i v restauraci
·          Základy prostírání a stolování – založení talířů, příborů, skla
·          Základní inventář na slavnostní stolování- vhodný inventář na podávání pokrmů a nápojů
·          Stolování při slavnostních příležitostech – složení pokrmů a nápojů na slavnostní oběd a prostření k této příležitosti
·          Základní odborné pojmy – slavnostní menu, aperitiv, digestiv
      
 
Žáci byli rozděleni na dvě pracovní skupiny a každá z nich pod vedením odborné učitelky předvedla prostření k slavnostnímu obědu pro čtyři osoby podle složeného menu.
VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE PŘEDSTAVILI ŽÁCI NA DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY DNE 9. 12. 2009 A PREZENTOVALI TÍM SVŮJ OBOR VEŘEJNOSTI.
 
 
Po splnění programu kurzu následoval závěrečný test a jeho vyhodnocení.
Každý účastník obdržel Osvědčení o absolvování kurzu.
   
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev