Projekt "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" - DUBEN 2009

Zobrazeno: 1381

 Aktivity v měsíci dubnu 2009

 •  7. 4. seminář pro realizátory GP OP VK v rámci 1. výzvy – Jihlava
  Zúčastnila se Ing. Eva Forgáčová a Helena Šauflová.

 •  15. 4. schůzka širšího realizačního týmu
  1.      Seznámení s průběhem projektu
  2.      Příprava kurzů – seznámení s předběžnými termíny, tématy, lektory
  3.      Určení pedagogů zapojených do projektu
  4.      Projednání podmínek školy pro realizaci projektu
  5.      Projednání návaznosti na budoucí RVP – stravovací a ubytovací služby
  6.      Adaptační kurzy – příprava
  7.      Diskuse

 •  21. 4. vyšel článek o projektu v regionálním týdeníku Cesta vrchovinou

 •  24. 4. seminář Mgr. Petra Mokrejše na téma: Šikana, drody a legislativa  

   
   

 •  30. 4. seminář Mgr. Evy Stloukalové na téma: SVPU, LMD, ADHD - práce s žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami

    

 •  20.4. výběrové řízení na dodání zařízení IT do učebny teoretické výuky

  - hodnocení

  Po uplynutí doby pro podání nabídek komise převzala 4 doručené nabídky. Po posouzení nabídek komise vybrala pro realizaci dodávky firmu LM Computer.

 • Konzultace pedagogů s vedoucím týmu pro zpracování studijních materiálů a tvorba studijních materiálů pro obor Kuchařské práce

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev