Projekt "ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI" - ČERVEN - SRPEN 2009

Zobrazeno: 1291

Aktivity v měsících červen až srpen 09
  •  8. 6. přednáška PhDr. Holendové - Práce se třídou, poznávání klimatu

  • objednání a dodání IT techniky a školního nábytku

    

  • zakoupení vlaječek a samolepek zajišťující publicitu projektu

  • 22. 6. schůzka realizačního týmu

  • 23. 6. schůzka s žáky nastupujícími do 1. ročníku a jejich rodiči

  • zpracování 1. monitorovací zprávy

  • nákup kuchyňského inventáře pro učebnu odborného výcviku

  • nákup pracovního oblečení a pomůcek pro žáky 1. ročníku

 

  • 21. 8. kurz Práce s interaktivní tabulí

                         

  • Konzultace pedagogů s vedoucí týmu pro zpracování studijních materiálů a tvorba studijních materiálů pro obor Kuchařské práce

                        

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev