Projekt OP VK „ŽIJÍ A VZDĚLÁVAJÍ SE S NÁMI“

Zobrazeno: 1355

Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod se podařilo uspět hned v 1. výzvě k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a získala finanční prostředky přesahující 3 milióny korun na realizaci projektu:

„Žijí a vzdělávají se s námi – podpora rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod“

Projekt bude probíhat od března 2009 až do října 2011 a partnerem projektu je Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod.

Aktivity projektu jsou určeny pro žáky oboru Kuchařské práce, ve kterém se vzdělávají  především žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou pro ně nově vybaveny dvě učebny – pro teoretickou i praktickou výuku. Učebna teoretické výuky bude zařízena moderní didaktickou technikou – dataprojektorem s interaktivní tabulí, což zcela jistě prospěje především názornosti vyučování, do učebny bude rovněž zakoupen nový školní nábytek. Odbornému výcviku bude sloužit učebna, jež bude díky projektu vybavena potřebným kuchyňským zařízením.

Druhou cílovou skupinou projektu jsou pedagogové školy, kteří absolvují cyklus seminářů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) . Na základě získaných dovedností připraví pro žáky oboru Kuchařské práce nové učební materiály a budou se podílet na zavádění nových moderních  metod do výuky.

Prostředky projektu pomohou také při pořádání různých akcí pro žáky oboru vzdělání Kuchařské práce. Pro zvýšení odbornosti se budou konat tzv. „Projektové dny“ (příprava výrobků studené kuchyně, ukázky slavnostního stolování, příprava kávy apod.), pro snadnější začlenění žáků s SVP do společnosti se pro ně budou organizovat přednášky a besedy s tematikou právního vědomí a trestní odpovědnosti, komunikace s úřady a institucemi, drogové prevence, rodinného života apod. Žáci jistě také ocení to, že jim bude z prostředků projektu přispěno na pracovní oblečení a studijní pomůcky.

Škola očekává, že projekt významně přispěje k zefektivnění výuky v oboru vzdělání Kuchařské práce a napomůže žákům tohoto oboru k jejich začlenění do života.

AKTIVITY PROJEKTU:

Stránka v měsících leden - březen 2010

Stránka v měsících říjen - prosinec 2009

Stránka v měsíci září 2009

Stránka v měsících červnu - srpnu 2009 

Stránka v měsíci květnu 2009 

Stránka v měsíci dubnu 2009 

Stránka v měsíci březnu 2009 

Zpracovala: Ing. Eva Forgáčová

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev