Projekt mobilit

Zobrazeno: 1421

PROJEKT MOBILIT

V únoru letošního roku předložila Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb Havlíčkův Brod, Bratříků 851 v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci projekt mobilit pod názvem Slovenská a česká gastronomie. 

Projekty mobilit umožňují získat odbornou praxi v zahraničním pracovním prostředí formou stáží a výměn žáků a studentů odborných učilišť, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Cílem stáží je zlepšení odborných a jazykových dovedností účastníků a zvýšení jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt Slovenská a česká gastronomie byl v dubnu 2006 přijat a Projektový řídící výbor mu udělil finanční příspěvek určený ke krytí nákladů stáží.

Odborných třítýdenních stáží na Slovensku se v rámci projektu zúčastní 18 studentů školy. První běh se uskuteční v říjnu 2006 a je určen pro 6 žáků 3. ročníků učebních oborů kuchař, číšník a cukrář – výroba. Účastníci stáže budou konat odbornou praxi v hotelech a provozovnách s gastronomickým zaměřením a zúčastní se řady odborných exkurzí. Partnerskou školou projektu je Stredná poľnohospodárska škola a Obchodná akademie Spišská Nová Ves, se kterou byla uzavřena dohoda o spolupráci.

Výběr účastníků proběhne v červnu letošního roku.

Bližší informace o projektu a přihlášky na stáž můžete získat u
Ing. Marie Mrázové, pracoviště Bratříků 851.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev