Profesionální asistentka - říjen 2006

Zobrazeno: 1249

 - Absolvent bude schopen efektivně využívat moderní kancelářskou techniku, rozšíří si komunikativní dovednosti v cizím jazyce a získá základní orientaci v obchodním a pracovním právu.

Předpokládaný začátek kurzu: 23. října 2006

Ukončení kurzu: 8. února 2007
Kurz bude probíhat: 2x v týdnu vždy od 14.30 h do 17.50 h
Místo konání: U Trojice 2005, Havlíčkův Brod

Dokumenty ke stažení:
Tématická náplň kurzu: 

-          vedení administrativy na PC se zaměřením na obchodní korespondenci

-          práce s programem MS WORD, MS EXCELL, ACCESS, PowerPoint

-          správa webových stránek, práce s internetem

-          obchodní angličtina, němčina – ústně a písemně

-          základy obchodního práva

-          zásady efektivní komunikace

-          efektivní prezentace firmy

 
Rozsah kurzu: 120 hodin

Kurz je rozvržen do 4 samostatných modulů. Zájemce může absolvovat kterýkoliv z modulů samostatně. Jednotlivé moduly jsou zakončeny závěrečnou zkouškou ve formě individuální konzultace a písemného testu.

 
Moduly:

Vedení administrativy na PC – 44 hodin (660,- Kč)

Obchodní ANJ /NEJ/ - telefonujeme a píšeme – 36 hodin (540,- Kč)

Obchodně-právní minimum – 20 hodin (300,- Kč)

Zásady efektivní komunikace – 20 hodin (300 Kč)

Podrobný obsah jednotlivých modulů je k dispozici.

Minimální počet účastníků nutný pro realizaci modulu je 8, maximální počet 17. 

Náklady na kurz mohou být pro uchazeče z řad zaměstnanců malých a středních podniků hrazeny z prostředků projektu až z 80 %. Celkové náklady na 1 účastníka kurzu činí Kč 8.590,-. Zvýhodněná cena kurzu byla dle zásad de minimis stanovena na Kč 1.800,- při absolvování všech modulů v celkovém rozsahu 120 hodin.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

PROFIL ABSOLVENTA

     Cílem vzdělávacího programu je obnovení či získání teoretických i praktických znalostí a dovedností z oblasti výpočetní techniky, komunikace, práva a cizího jazyka.

Kurz je určen všem, kteří již pracují nebo chtějí pracovat v moderní administrativě a chtějí přitom využívat možností, které jim nabízí moderní kancelářská technika, zároveň si chtějí rozšířit svoje dovednosti a komunikaci v cizím jazyce a získat základní orientaci v pojmech obchodního a pracovního práva. Tyto nové znalosti budou znamenat pro uchazeče větší adaptabilitu a flexibilitu v rychle se měnící ekonomice, která bude směřovat k „nové ekonomice“, podporované informačními a komunikačními technologiemi.

     Kurz je určen především pro ženy na mateřské dovolené a nezaměstnané se středoškolským vzděláním s maturitou (popř. vyšším), kteří hledají své uplatnění na trhu práce. Dále pro sekretářky, administrativní pracovnice na úrovni asistentek řídících pracovníků, administrativně-ekonomické pracovnice u soukromých podnikatelů a majitele malých firem.

    
 
 
Výsledky vzdělávání
 
Absolvent

§         je schopen psát desetihmatovou metodou,                     

§         zvládá základní normy pro úpravu písemností, vč. psychologie v písemném projevu

§         umí pracovat s operačním systémem                

§         dokáže pracovat v programech WORD a EXCEL                                        

§         využívá efektivně služeb internetu a elektronické pošty      

§         vytváří prezentace v programu Power Point a spravuje webové stránky                 

§         je schopen zvládnout základy telefonování v cizím jazyce    

§         dokáže komunikovat v cizím jazyce – představování, sjednání schůzky

§         zvládá základy stylizace obchodního dopisu v cizím jazyce vč. úpravy dopisu

§         orientuje se v základních pojmech obchodního práva

§         je odborně připraven na založení a vedení malé firmy

§         dokáže vyhotovit tiskopisy nutné pro začátek podnikání vč. jejich vyřízení            

§         je schopen sepsat obchodní smlouvy

§         zná základní pojmy pracovního práva

§         je schopen využívat pravidel společenského chování

§         řídí se kulturou osobního projevu

§         ovládá osobní prezentaci a komunikaci při řešení pracovních i osobních záležitostí

§         zvládá efektivní prezentaci firmy

 
Možnosti uplatnění absolventa
 
Absolvent se může uplatnit v podnicích všech právních forem. Je připraven vykonávat základní ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako asistent, popř. může založit a vést malou firmu.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev