Výsledky 2. kola přijímacího řízení

  Kuchař - číšník   Cukrář   V Havlíčkově Brodě dne 27. května 2011 Mgr. Jiří Formanředitel školy

2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

    1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 26. května 2011   2.     Termín přijímacího řízení: 31. květen 2011   3.     Zveřejnění pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů: 27. květen 2011 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách školy www.oahshb.cz  a na vstupu do budovy Bratříků 851.   4.     Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí: 30. květen 2011 V případě umístění mezi nepřijetými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Karla Sedláka v době od 9.00 do

Výsledky přijímacího řízení do nástavbového oboru "Společné stravování"

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána v  pátek 6. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 14 hodin. Současně mohou přijatí uchazeči odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.   Důležité upozornění pro přijaté uchazeče: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může

2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání EKONOMICKÉ LYCEUM

  1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 14. června 2011     2.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3 uchazeči    3.     Kritéria přijímacího řízení:   3.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.     a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Upozorňuji, že nyní zveřejněné pořadí uchazečů je pouze informativním sdělením a nejde tedy o rozhodnutí ředitele školy. Proto proti nepřijetí uchazeče zatím nelze podávat odvolání!   Informace pro uchazeče: Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 22. dubna 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou přijatí uchazeči odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.     Důležité upozornění pro přijaté uchazeče: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí

Seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Ostatní uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou budou pozváni k přijímací zkoušce z českého jazyka v termínu, který si zvolili. Teprve po vykonání přijímací zkoušky bude zveřejněno celkové pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.  Informace pro přijaté uchazeče: Písemná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 22. dubna 2011, uchazečům o nástavbové studium dne 2. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.   Informace pro uchazeče, kteří budou konat přijímací

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2011

Upozorňuji, že nyní zveřejněné pořadí uchazečů je pouze informativním sdělením a nejde o rozhodnutí ředitele školy. Proto proti nepřijetí uchazeče do oborů vzdělání s výučním listem zatím nelze podávat odvolání.    Informace pro přijaté uchazeče: Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 22. dubna 2011, uchazečům o nástavbové studium dne 2. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů o obory vzdělání s výučním listem, a uchazečů, přijatých do oborů vzdělání s maturitní zkouškou na základě výsledků z předchozího vzdělávání (prvních deset v každém oboru vzdělání) si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou

Ukázky přijímací zkoušky z českého jazyka

A)  Uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví a Obchodní akademie absolvují      písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy: ukázka testu       B)  Uchazeči o obor nástavbového studia Společné stravování absolvují písemný test z českého jazyka       v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem:   ukázka testu  V Havlíčkově Brodě 31. ledna 2011   Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele  

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 3. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou přijatí uchazeči odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.   Důležité upozornění pro přijaté uchazeče: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může on

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2011

  1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání: do 15. března 2011 formulář přihlášky k dennímu studiu - zde ke stažení formulář přihlášky k nástavbovému studiu - zde ke stažení       2.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:   Název oboru vzdělání (denní forma)

Přijímací řízení v roce 2011

Systém přijímacího řízení Systém přijímacího řízení se ve srovnání s minulým rokem nezměnil. Nadále je zachována možnost uchazeče podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Tento princip vede k tomu, že značná část uchazečů zůstává po prvním kole neuspokojena, ačkoliv míst je na středních školách dostatek. Na druhou stranu znovu lze až na výjimky očekávat, že se prakticky každý uchazeč dostane na školu, o kterou má zájem. Rodiče i uchazeči se ale častěji setkávají s negativními rozhodnutími a v řadě případů musí uchazeči absolvovat více pokusů, než jsou definitivně na některou školu přijati. Proto je potřeba, aby se uchazeči po prvním nezdaru nevzdávali a

Přihláška ke studiu na naší škole

Pokud nemáte tiskopis přihlášky ke studiu, zde si ho můžete již předvyplněný stáhnout: Přihláška k dennímu studiu Přihláška k nástavbovému studiu na přední straně přihlášky musí být vyplněny všechny náležitosti: jméno a příjmení uchazeče, datum, místo narození a stát, státní občanství, adresa trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, zdravotní způsobilost, kontakt - telefon, název a adresa školy na kterou se hlásíte, obor vzdělávání, zaměření, termín přijímací

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2010

  Systém přijímacího řízení Systém přijímacího řízení se ve srovnání s rokem 2009 nezměnil a zůstává poměrně složitý a komplikovaný jak pro uchazeče, tak pro střední školy. Nadále je zachována možnost uchazeče podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Tento princip vede k tomu, že značná část uchazečů zůstává po prvním kole neuspokojena, ačkoliv míst je na středních školách dostatek. Na druhou stranu znovu lze až na výjimky očekávat, že se prakticky každý uchazeč dostane na takový typ školy, o který má zájem. Rodiče i žáci se ale častěji setkávají s negativními rozhodnutími a v řadě případů musí uchazeči absolvovat více pokusů,

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů dle oborů:  Kód oboru Název oboru Omezení  65-51-H/01  Kuchař- číšník
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev